Contul 461 "Debitori diversi"

30011

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 461 „Debitori diversi” este un cont de activ.
În debitul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:
– valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
– pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758, 4427);
– valoarea imobilizarilor financiare cedate (764);
– valoarea debitelor reactivate (754);
– suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (161);
– sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
– dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
– valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (501, 506, 508, 764);
– valoarea sumei de incasat din vanzarea actiunilor proprii rascumparate (109, 141);
– valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decat propriii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);
– valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
– sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
– dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117).
În creditul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:
– valoarea debitelor incasate (512, 531);
– valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (654);
– creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre debitori.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Art. III din OMFP 1898/2013 – http://codfiscal.net/39523/omfp-18982013-modificarea-si-completarea-reglementarilor-contabile-aprobate-prin-omfp-30552009
    La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru creanţele existente în soldul contului 461 „Debitori diverşi“, reprezentând creanţe preluate prin cesionare şi evidenţiate la valoarea nominală, se procedează astfel:
    a) în scopul aducerii acestor creanţe de la valoare nominală la cost de achiziţie, valoarea creanţelor se diminuează până la costul de achiziţie, articol contabil 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi“ = 461 „Debitori diverşi“ şi, concomitent, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere înregistrate în relaţie cu acestea, articol contabil 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi“ = 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante“;
    b) în situaţia în care nu poate fi determinat costul de achiziţie al creanţelor preluate prin cesionare, entitatea urmăreşte în continuare creanţele existente în soldul contului 461 „Debitori diverşi“ şi evidenţiate la valoarea nominală, până la data încasării, cedării către terţi sau a scoaterii din evidenţă a acestora, ca urmare a imposibilităţii încasării acestora. În acest caz, entitatea evidenţiază distinct în contul 461 „Debitori diverşi“ creanţele achiziţionate până la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominală, de creanţele achiziţionate după data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achiziţie.