Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu actionarii/asociatii privind capitalul.
Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont bifunctional.
În debitul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:
– capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (104);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta (765).
În creditul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:
– aportul in natura al actionarilor/asociatilor la capitalul entitatii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
– sumele depuse ca aport in numerar (512, 531);
– imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
– capitalul social retras de actionari/asociati, precum si capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
– decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia varsarii capitalului social subscris in valuta (665);
– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (109).
Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii fata de actionari/asociati.

- Publicitate -