MEF a fundamentat modificarile Codului Fiscal astfel:

În domeniul impozitului pe profit, prin prevederile Legii nr. 343/2006 a fost introdus un sistem simplificat de plata pentru impozitul pe profit, aplicabil începand cu 1 ianuarie 2007 de catre societatile bancare, sistem care urma sa fie generalizat, începand cu 1 ianuarie 2008, pentru toti contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit. Avand în vedere dificultatile semnalate în procesul programarii veniturilor bugetare, devine necesara amanarea aplicarii acestui sistem de plata a impozitului pe profit, pentru restul contribuabililor, pana în anul 2010.
În domeniul impunerii veniturilor persoanelor fizice s-a urmarit consolidarea sistemului de impunere cu – cota unica – inscriindu-se in tendinta reducerii fiscalitatii in tarile din Europa de est concomitent cu largirea bazei impozabile prin atragerea de noi surse la bugetul de stat.
În domeniul impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania , modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale implica eliminarea sintagmei „sau dizolvare fara lichidare” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezent, legislatia fiscala prevede impunerea castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de persoane nerezidente, insa, avand in vedere ca pe pietele reglementate se negociaza si vand si alte titluri de valoare aceasta prevedere a fost extinsa si pentru alte categorii de instrumente financiare.
În domeniul taxei pe valoarea adaugata s-a realizat armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar, conform angajamentelor asumate de Romania in cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana . Componenta principala a acquis-ului comunitar in domeniul taxei pe valoarea adaugata o reprezinta Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata, directiva care a fost republicata in luna noiembrie 2006 prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.
In acest context, Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, este obligata sa transpuna in legislatia nationala modificarile aduse legislatiei comunitare in domeniul taxei pe valoarea adaugata prin Directiva 112/2006.
Începand cu data de 1 ianuarie 2007, au fost introduse in legislatia privind taxa pe valoarea adaugata masurile de simplificare si pentru lucrarile de constructii-montaj, ca masura de combatere a evaziunii fiscale. Aplicarea masurilor de simplificare , desi în sume absolute nu creeaza goluri de venituri la bugetul de stat, fiind doar o masura de simplificare a platii TVA, totusi a determinat o decalare în timp nefavorabila a încasarii la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata. De asemenea, firmele care realizeaza lucrari de constructii-montaj au dificultati deosebite în ce priveste încadrarea corecta a operatiunilor în aceast categorie, datorita complexitatii Grupei 45 din CAEN.
Masura a condus la cresterea numarului de cereri de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din partea constructorilor, care cumparau cu TVA materialele necesare realizarii lucrarilor de constructii-montaj, dar facturau fara sa colecteze TVA în regim
simplificat
catre beneficiari care erau înregistrati în scopuri de TVA, care erau obligati la plata TVA prin taxare inversa.
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a generat totodata si modificari legislative deosebit de complexe ce decurg indeosebi din implementarea regulilor specifice operatiunilor intracomunitare, noile prevederi generand numeroase dificultati de aplicare.
În domeniul accizelor, aplicarea practica a legislatiei armonizate cu cea comunitara, începand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a noului statut al Romaniei de stat membru, a impus completarea unor prevederi pentru realizarea unei mai bune compatibilitati cu acquis-ul comunitar. Acest fapt a fost generat în special de derularea efectiva a schimburilor intracomunitare de produse accizabile dupa data aderarii.

Prelungirea perioadei de aplicare a sistemului de plata la organele vamale a taxei aferente importurilor din state terte va avea influenţe pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare estimate de MEF astfel:
-2008- 1792,35 mil lei -2009-2171,11 mil lei -2010- 2433,06 mil lei -2011- 2981,33 mil lei
MEF a estimat ca eliminarea masurilor de simplificare in domeniul TVA (taxarea inversa) pentru lucrarile de constructii-montaj si livrarea de cladiri, parti de cladiri si terenuri , va avea influenţe pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare astfel :
-2008- 2492,17 mil lei -2009- 2753,85 mil lei -2010- 3043,00 mil lei -2011- 3341,21 mil lei

- publicitate -