GRUPA 43 „ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE”

Din grupa 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate” fac parte:
Contul 431 „Asigurari sociale”
Contul 437 „Ajutor de somaj”

- Publicitate -