Contul 419 "Clienti – creditori"

17553

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor – creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv.
În creditul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in valuta catre clienti, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor – creditori.

- Publicitate -