Contul 404 "Furnizori de imobilizari"

8073

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 404 „Furnizori de imobilizari” este un cont de pasiv.
În creditul contului 404 „Furnizori de imobilizari” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 223, 224, 231, 233);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar, si a dobanzii aferente (167, 666);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
– taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor de imobilizari (4426);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 404 „Furnizori de imobilizari” se inregistreaza:
– sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari (512, 531, 541, 232, 234);
– valoarea garantiilor depuse la terti (167);
– valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

- Publicitate -