Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

724

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
Contul 234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale” este un cont de activ.
În debitul contului 234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (404);
– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, decontate (404);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta sau cu ocazia decontarii acestora (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau inregistrate cu ocazia decontarii lor (668).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, nedecontate.

- Publicitate -