GRUPA 23 „IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI”

Din grupa 23 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari” fac parte:
Contul 231 “Imobilizari corporale in curs de executie”
Contul 232 “Avansuri acordate pentru imobilizari corporale”
Contul 233 “Imobilizari necorporale in curs de executie”
Contul 234 “Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”

- Publicitate -