Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” este un cont de activ.
În debitul contului 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” se inregistreaza:
– valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 446, 224, 231, 4751, 456);
– valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale primite cu titlu gratuit (4753);
– plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si la alte active corporale (4754);
– valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
– valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, primite in regim de leasing financiar (167);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781).
În creditul contului 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” se inregistreaza:
– valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, scoase din evidenta (658);
amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale scoase din evidenta (281);
– descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descresterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
– aportul in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora (261, 263, 265);
– valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si a altor active corporale existente.

- Publicitate -