Contul 212 "Constructii"

5608

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
Contul 212 „Constructii” este un cont de activ.
În debitul contului 212 „Constructii” se inregistreaza:
– valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456);
– valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit (4753);
– valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
– valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar (167);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate (105);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781);
– costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151);
– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
În creditul contului 212 „Constructii” se inregistreaza:
– valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (658);
amortizarea constructiilor scoase din evidenta (281);
– descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea constructiilor, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681);
– valoarea amortizarii constructiilor, eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281);
– valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265);
– valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
– valoarea constructiilor aportate retrase (456);
– valoarea constructiilor distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

- Publicitate -