Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"

8794

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale.
Contul 208 „Alte imobilizari necorporale” este un cont de activ.
În debitul contului 208 „Alte imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate (404);
– valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);
– valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233, 721);
– valoarea programelor informatice reprezentand aport la capitalul social (456);
– valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale primite ca subventii guvernamentale (4751);
– valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale primite cu titlu gratuit (4753);
– plusurile de inventar constatate la programele informatice si la alte imobilizari necorporale (4754).
În creditul contului 208 „Alte imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale scoase din evidenta (658);
amortizarea altor imobilizari necorporale, scoase din evidenta (280);
– valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (456);
– valoarea altor imobilizari necorporale depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora (261, 263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

- Publicitate -