GRUPA 16 „ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE”

Din grupa 16 „Împrumuturi si datorii asimilate” fac parte:
Contul 161 “Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”
Contul 162 “Credite bancare pe termen lung”
Contul 166 “Datorii care privesc imobilizarile financiare”
Contul 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate”
Contul 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate”
Contul 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”

- publicitate -