GRUPA 11 "Rezultatul reportat"

383

GRUPA 11 „REZULTATUL REPORTAT”

Din grupa 11 „Rezultatul reportat” face parte
Contul 117 “Rezultatul reportat”.

- Publicitate -