Contul 104 "Prime de capital"

2431

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.
Contul 104 „Prime de capital” este un cont de pasiv.
În creditul contului 104 „Prime de capital” se inregistreaza:
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).
În debitul contului 104 „Prime de capital” se inregistreaza:
– primele de capital incorporate in capitalul social (101);
– primele de capital transferate la rezerve (106);
– pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).
Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

- Publicitate -