Contul 101 "Capital"

2662

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris, varsat si nevarsat, in natura si/sau numerar, de catre actionarii/asociatii unei entitati, precum si a majorarii sau reducerii capitalului, potrivit legii.
În functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc.
Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari/asociati, evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale subscrise sau varsate.
Referitor la patrimoniul public, se vor avea in vedere prevederile legale in acest sens.
Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.
În creditul acestui cont se inregistreaza:
– capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social (117);
– rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106);
– primele de capital, incorporate in capitalul social (104).
În debitul contului se inregistreaza:
– capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor, potrivit legii (456);
– acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
– reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (109);
– diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (141).
Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.

- Publicitate -