CLASA 1 "Conturi de capitaluri"

207

CLASA 1 „CONTURI DE CAPITALURI”

Din clasa 1 „Conturi de capitaluri” fac parte urmatoarele grupe:
10 „Capital si rezerve”,
11 „Rezultatul reportat”,
12 „Rezultatul exercitiului financiar”,
14 „Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”,
15 „Provizioane” si
16 „Împrumuturi si datorii asimilate”.

- Publicitate -