GRUPA 26 "Imobilizari financiare"

223

GRUPA 26 „IMOBILIZARI FINANCIARE”

Din grupa 26 „Imobilizari financiare” fac parte:
Contul 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”
Contul 263 “Interese de participare”
Contul 264 “Titluri puse in echivalenta”
Contul 265 “Alte titluri imobilizate”
Contul 267 “Creante imobilizate”
Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”

- Publicitate -