Codul Fiscal actualizat 23 iunie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I pct. 1 – 2, 5 – 20, 23 – 25 din OUG nr. 54/2010*) din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
*) OUG 54/2010 a fost rectificata in 28 iulie prin Rectificarea din 2010 privind OUG 54/2010 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 526 din 28 iulie 2010).

Noul Cod Fiscal 2010, in vigoare incepand cu 23 iunie 2010, este Codul Fiscal consolidat 14 mai 2010, astfel cum a fost actualizat prin:

se modifica:  denumirea articolului 158^1; la articolul 206^21, alineatul (2); la articolul 206^21, alineatul (8);  la articolul 206^23 alineatul (1), litera a); la articolul 206^24 alineatul (2), litera g); la articolul 206^26 alineatul (1), litera a); la articolul 206^28 alineatul (2), litera f); la articolul 206^30 alineatul (2), litera b); la articolul 206^54, alineatele (1), (4) si (5); la articolul 206^69, alineatul (10); la articolul 296^1 alineatul (2), litera a); la articolul 296^1 , alineatul (3).

se completeaza: cu articolul 158^2;  articolul 206^22 alineatul (3) cu litera g); articolul 206^22 cu alineatele (7) – —(12);  articolul 206^23alineatul (1) cu litera g); articolul 206^24, cu alineatul (7);  articolul 206^26 cu  alineatele (3) – —(5);  articolul 206^54 cu alineatul (6);  articolul 206^57 cu alineatul (5); articolul 296^1 alineatul (1), cu literele l) si m).

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:

- publicitate -

– AC20 text legal in vigoare actualizat AC20
– AC20 text legal abrogat/modificat AC20

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.