PFA – GHID FINANCIAR – var.1.0/26.11.2007 – proceduri modificate prin OUG nr. 44/2008

Potrivit prevederilor legale, persoanele fizice pot deveni PFA (desfasura activitati economice in mod independent) daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
-au împlinit varsta de 18 ani
-starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
-au calificarea – pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala necesara
-au un cazier fiscal curat
-indeplinesc conditiile de functionare specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si protectiei consumatorului, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
b) detin autorizatia eliberata de Primarie;
c) sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

pasul 1
autorizarea de Primaria in a carei raza teritoriala aveti domiciliul si inregistrarea la Registrul Comertului
Pentru autorizare si inregistrare, trebuie depus la Primarie un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
1.Cerere-tip (link catre cerere) si 2 anexe (link anexa 1 reprezentant si link catre anexa 2 referitor la inregistrarea fiscala)
2.Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma original, intr-un exemplar (link catre cerere);
3.Cerere de eliberare pentru certificatul de Cazier fiscal (link catre cerere);
4.Declaratie pe propria raspundere (inclusiv declaratia pe propria raspundere ca solicitantul nu a suferit condamnari penale cu privire la legile fiscale)
5.Copie BI/CI solicitant;
6.Copie contract locuinta (sediul social al PFA trebuie sa coincida cu domiciliul acestuia);
7.Copie act de detinere al spatiului, pentru activitatile care se desfasoara la punct fix;
8.Certificat medical pentru persoana fizica – solicitant ;
9.Copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea (diploma, certificate de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, carte de munca, declaratie de notorietate,autorizatie pe Decret-Lege 54/1990 sau Legea 507/2002);
10.Pentru activitatile care se desfasoara in apartament de bloc se depune acordul Asociatiei de Locatari (pe anul in curs) insotit de Tabelul nominal cu locatarii direct afectati care sa cuprinda seria si numarul BI/CI si semnaturile acestora (pe anul in curs);
11.Dovada de achitare a taxelor;
1.taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma; 10 lei
2.taxa de obtinere a cazierului fiscal; 20 lei
3.taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale; aprox 50 lei
4.taxa pentru inregistrare in registrul comertului a autorizatiei; 30 lei
5.comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului in vederea obtinerii codului unic de inregistrare; 10 lei
6.taxa de transmitere prin posta de la Registrul Comertului catre primarii
12.daca e cazul, autorizatie sanitara veterinara emisa de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru comertul cu ridicata al animalelor vii, comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, precum si pentru comertul cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si produselor comestibile
13.daca e cazul, dovada indeplinirii cerintelor de pregatire profesionala si/sau de atestare pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii prevazute prin acte normative specifice.

Activitatile pe care le poate desfasura o PFA sunt enumerate in Anexa 1 la HG 1766/2004 (link catre anexa HG). Documentele si toate formularele sunt disponibile si la primarie. Primaria este obligata de lege ca in termen de maxim 10 zile lucratoare de la inregistrarea cereri sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia.

Dupa eliberarea autorizatia si copiei certificate trebuie sa urmati pasul 2.

- publicitate -

pasul 2
inregistrarea la organul fiscal in raza caruia aveti domiciliul fiscal
Pentru a va inregistra fiscal, trebuie sa depuneti urmatoarele documente:
– Declaratie de inregistrare fiscala (formular 070), document disponibil la unitatea fiscala (link catre formular);
– Declaratie de venit estimat (formular 221), document disponibil la unitatea fiscala (link catre formular);Termenul de depunere al aceastei declaratii estimative este de maxim 15 de zile de la inceperea activitatii.
– Copie dupa autorizatia de functionare obtinuta de la Primarie;
– Copie BI/CI

declararea si impozitarea Venitului din activitati independete
In Formularul 221 veti declara suma pe care dvs. credeti ca o veti castiga intr-un an. Organul fiscal va calcula impozitul anual si dvs. va trebui sa platiti impozitul trimestrial, in rate egale.
Pentru a vi se calcula impozitul puteti alege intre a tine contabilitatea in partida simpla (denumita “impunere in sistem real”), sau a fi impozitat pe baza normei de venit.
– in situatia in care optati pentru calcularea impozitului in sistem real, aveti o serie de obligatii contabile si anume intocmirea si completarea unor registre contabile potrivit prevederilor legii contabilitatii.
– norma de venit reprezinta o suma fixa, stabilita anual de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care va desfasurati activitatea. Impozitul ce trebuie platit este egal cu 16% din nivelul stabilit al normei de venit, indiferent de nivelul realizat real. Activitatile pentru care venitul se poate determina pe baza normelor de venit sunt aprobate prin ordin (link catre ordin).

Termenul si impozitul de plata va sunt comunicate prin Decizia de plati anticipate (link catre decizie) pe care o veti primiti la domiciliu prin posta.
Optiunea se poate schimba numai dupa doi ani de activitate. Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, si respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Plata impozitului se poate face cash la sediul trezorerie sau prin ordin de plata pe baza foii de varsamant generata de programul special realizat de Ministerul Economiei si Finantelor. (link catre kit program)

declararea si impozitarea Venitului anual
Pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care v-ati desfasurat activitatea trebuie sa depuneti Declaratia speciala privind veniturile realizate in anul ….. Formular 200 (link catre formular 200). Cu ajutorul acestui formular veti declara venitul obtinut dintr-o activitate independenta (medici, avocati, notari, comercianti, s.a.) pentru fiecare sursa de venit. Pe baza acestui formular, organul fiscal va emite si va va trimite o Decizie de impunere anuala (link catre decizie), prin care veti fi informat daca mai aveti de platit sau daca vi se va restitui o parte din impozitul platit in timpul anului. Diferenta de impozit astfel determinata trebuie platita in termen de 60 de zile de la data comunicarii acestei decizii.

surse de informatii suplimentare: Legea 300/2004; HG 1766/2007; Codul Fiscal Titlul III – Impozitul pe venit; HG nr. 44/2004 norme aplicare Titlul III; www.mfinante.ro; www.codfiscal.net; www.onrc.ro
informatii actualizate in data de 26.11.2007
material furnizat de FINAND.ro

1 COMENTARIU