Decizia CFC 3/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize

116

DECIZIA nr. 3 din 30 iunie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 645 din 16 iulie 2004
——————————————————————————–
1. Amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat
Solutie:
Cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pe durata ramasa de amortizat, in baza valorii ramase neamortizate, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (17) coroborat cu alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
2. Neangajarea in termen de 60 de zile a salariatilor In cazul infiintarii microintreprinderilor
Solutie:
In aplicarea prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 , in cazul in care angajarea nu se realizeaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data eliberarii certificatului de inregistrare, microintreprinderea este platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile titlului IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
3. Aplicarea cotei reduse de impozit pentru profitul impozabil aferent veniturilor Incasate din export la contribuabilii care au calitatea de comisionar
Solutie:
In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, in situatia in care exportul bunurilor din activitatea proprie se realizeaza in baza unor contracte in comision prin care comisionarul se obliga sa incheie contracte de export in nume propriu, dar pe seama comitentului, cu beneficiari externi, intra sub incidenta articolului mai sus mentionat si comisionarii. In acest context, cota redusa se va aplica asupra veniturilor in valuta incasate printr-un cont bancar din RO, ca urmare a prestarii serviciilor prevazute in contractele respective.
4. Art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 26 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, coroborate cu art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare
Solutie:
Pentru debitele stinse prin compensare, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au solicitat rambursarea sau compensarea taxei pe valoarea adaugata prin cerere de rambursare, respectiv cerere de compensare, In temeiul art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 , respectiv art. 26 din Legea nr. 345/2002 , republicata, nu mai datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii.
5. Modalitatea de acordare a scutirii prevazute la art. 201 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 , privind utilizarea uleiurilor minerale In scopul producerii de agent termic si apa calda
Solutie:
In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 , sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atat pentru producerea agentului termic, cat si cele utilizate pentru producerea apei calde.

- Publicitate -