Decizia CFC 4/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize

143

DECIZIA nr. 4 din 05 iulie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – COMISIA CENTRALA FISCALA
——————————————————————————–
1. Regimul fiscal al cheltuielilor necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale
Solutie:
„In aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cota de 35% din pretul tonei de titei extras si al gazelor naturale livrate, calculata si colectata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, cu modificarile ulterioare, se reflecta in conturi de rezerve, analitic distinct pe seama cheltuielilor curente.
Aceste surse sunt destinate pentru acoperirea nevoilor de investitii din sectoarele de rafinare, transport si distributie petroliera, pentru lucrari de cercetare geologica destinata descoperirii de noi rezerve, In vederea dezvoltarii productiei, pentru retehnologizarea si modernizarea echipamentelor din dotare.
Sumele Inregistrate In conturi de rezerve, analitic distinct, au natura subventiilor pentru investitii, atat din punct de vedere contabil, cat si fiscal. Pe masura amortizarii activelor finantate din aceasta sursa sau a scaderii lor din evidenta, rezervele respective se trec la venituri, corespunzator sumelor Inregistrate pe seama cheltuielilor.”
2. Aplicarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 523/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la accizarea uleiurilor minerale si a altor produse utilizate sau puse In vanzare drept carburant ori component pentru a creste volumul final al carburantului.
Solutie:
„In conditiile aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 523/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, importurile de aditivi cu codurile NC 2909.19.00 si NC 3811.90.00, efectuate de catre agentii economici producatori de carburanti – benzine si motorine, nu intrau sub incidenta accizelor. Obligatia de plata a accizelor pentru aceste produse intervenea la momentul livrarii carburantilor care aveau in componenta lor acesti aditivi.

———

- Publicitate -