Decizia CFC 5/2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

109

DECIZIA nr. 5 din 22 iulie 2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
——————————————————————————-
1. Art. 18 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, si art. 145 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
„I. Orice operatiuni desfasurate de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt supuse legii fiscale, indiferent daca sunt obtinute din activitati ce indeplinesc sau nu indeplinesc cerintele altor dispozitii legale.

II. Aceasta regula este aplicabila si in cazul agentilor economici care nu au detinut autorizatia de valorificare prevazuta de art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, si au comercializat aceste deseuri in tara sau le-au exportat. Astfel, acestia isi vor pastra dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de deseuri si vor fi obligati sa colecteze taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile in tara, respectiv vor fi scutiti in conditiile legii pentru operatiunile de export.

III. Prezenta solutie este aplicabila atat timp cat legea fiscala nu contine alte prevederi speciale in ceea ce priveste dreptul de deducere si taxa colectata pentru anumite livrari de bunuri si servicii.”
2. I. Art. 4 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare, si pct. 3.1-3.5 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998 ; art. 4 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata si pct. 3.1-3.5 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000 ; art. 7 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, si art. 8 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002 , cu modificarile ulterioare
„Pana la data de 31 decembrie 2003 serviciile de consultanta in legatura cu un bun imobil situat In RO, efectuate de un prestator din RO catre un beneficiar din strainatate, sunt impozabile, respectiv au locul prestarii la locul unde beneficiarul Isi are stabilit sediul activitatii economice sau, In lipsa acestora, domiciliul ori resedinta sa obisnuita.”
II. Art. 133 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
„De la data de 1 ianuarie 2004, pentru serviciile de consultanta in legatura directa cu un bun imobil situat in RO, efectuate de un prestator din RO catre un beneficiar din strainatate, locul prestarii este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil.”
3. Art. 5, art. 11 alin. (1) lit. e) si art. 12 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata
„In perioada 1 iunie 2002-31 decembrie 2003 transportul bunurilor ce urmau a fi plasate In regim de perfectionare activa nu era scutit de taxa pe valoarea adaugata.”
4. Art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 52 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
„La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de T.V.A., inclusiv la cele cu regim mixt, costurile de achizitie a serviciilor si bunurilor, indiferent daca acestea sunt de natura stocurilor sau activelor amortizabile, nu cuprind taxa pe valoarea adaugata.”
5. Art. 117 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 13 si 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, coroborate cu prevederile art. 37 si art. 60 alin. (7) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare
„Dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment.
Penalitatile de intarziere si dobanzile, respectiv majorarile de intarziere, dupa caz, datorate conform prevederilor legale, nu constituie dobanzi sau cheltuieli in sensul art. 37 din Legea nr. 64/1995 .”
6. Art. 121 „Inlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
„1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt Inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
2. De prevederile acestui articol vor beneficia numai societatile comerciale la care ordinele comune emise In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, erau Intocmite la data intrarii In vigoare a Legii nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
3. Sumele ramase de plata din ratele esalonate la data intrarii In vigoare a legii, reprezentand dobanzi si penalitati de orice fel, aferente impozitelor si contributiilor sociale cu retinere la sursa, se amana la plata In vederea scutirii pana la ultimul termen de plata din esalonarile acordate prin ordinele comune, ceea ce Inseamna ca debitorii vor achita In continuare numai sumele reprezentand rate din debite si dobanzile pe perioada esalonarii.
4. In situatia in care prin ordinul comun s-au acordat scutiri de impozite, taxe, contributii si accesorii aferente, precum si esalonari numai pentru accesoriile aferente impozitelor si contributiilor cu stopaj la sursa, sumele ramase de plata din ratele esalonate la data intrarii In vigoare a legii se scutesc la plata.
5. Amanarile la plata in vederea scutirii, precum si scutirile de plata se acorda numai in situatia in care inlesnirile la plata acordate prin ordine comune sunt respectate la data intrarii in vigoare a legii.
6. Garantiile constituite pentru sumele esalonate la plata raman neschimbate si se utilizeaza conform prevederilor legale mentionate in ordinele comune emise.”
7. Art. 121 „Inlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborat cu prevederile art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002
„1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
2. Sumele ce fac obiectul scutirii sunt cele cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele competente pe baza controlului fiscal.
3. Certificatele de obligatii bugetare sa cuprinda obligatiile bugetare datorate, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel, aferente la data intrarii In vigoare a Legii nr. 147/2004 si ramase neachitate la data emiterii certificatelor.
4. In cazul existentei unei esalonari la plata, In certificatele de obligatii bugetare se cuprind obligatiile bugetare ramase neachitate din esalonare la data emiterii acestora.
5. Inlesnirile la plata reglementate de prevederile Legii nr. 147/2004 se acorda numai unitatilor de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice potrivit art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003 . Reorganizarea se va face prin hotarari ale Guvernului.”
8. Art. 121 „Inlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
„Ulterior publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Guvernului prin care se nominalizeaza unitatile de cercetare-dezvoltare beneficiare si plafonul pentru care se aproba scutirile la plata, Ministerul Finantelor Publice va solicita organelor fiscale eliberarea certificatelor de obligatii bugetare care vor cuprinde obligatiile mentionate mai sus, ramase neachitate la data emiterii acestora.”

——–

- Publicitate -