DECIZIA nr. 9 din 11 noiembrie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
——————————————————————————–
1. Art. 114 alin. (1) coroborat cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata
Pentru contribuabilii persoane juridice la care sediile secundare au efectuat plati catre bugetul general consolidat, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, folosind codul de identificare fiscala al persoanei juridice, dar au depus declaratii privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat folosind codul de identificare fiscala propriu sau indicand un cont bugetar necorespunzator, plata obligatiilor fiscale se considera ca fiind efectuata in termen de catre persoana juridica, fara calcul de obligatii fiscale accesorii dupa data efectuarii platii de catre sediile secundare.
Reglarea evidentei analitice pe platitori se face pe baza cererii depuse de contribuabilul persoana juridica.
2. Art. 166 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
Prin alte datorii asimilate salariilor in sensul art. 166 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se intelege si creantele reprezentand plati compensatorii acordate in baza contractului colectiv de munca, incheiat in conditiile legii.
In acest sens, organele fiscale vor distribui sumele reprezentand plati compensatorii numai daca stabilirea drepturilor reprezentand plati compensatorii s-a facut cu respectarea reglementarilor legale In vigoare.

- publicitate -