Parlament: Membrii Consiliului fiscal au fost validati

154

UPDATE 30 iunie 2010: HOTARAREA PARLAMENTULUI nr. 36 din 29 iunie 2010 privind numirea membrilor Consiliului fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 438 din 30 iunie 2010. (HP 36/2010 JPG)

Marti, 29 iunie 2010, in unanimitate de voturi, din cauza absentei deputatilor si senatorilor PSD si PNL, Parlamentul a validat cei cinci membri ai Consiliul Fiscal.

Membrii Consiliului fiscal sunt numiti pentru o perioada de 9 ani prin hotarare de catre Parlament si nu pot fi realesi la finalizarea mandatului.
Scopul principal al Consiliului fiscal este acela de a sprijini activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung.

Membrii Consiliului fiscal sunt:
Lucian Liviu Albu (Academia Romana) – Director al Institutului de Prognoza Economica (IPE), INCE, Academia Romana [CV public – ipe.ro]
Tatiana Moşteanu (Academia de Studii Economice) – Decan Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, ASE Bucuresti, [CV public – ase.ro]
Răzvan Victor Stanca (Banca Nationala a Romaniei) – economist principal, Directia Studii si Publicatii, BNR [CV public lipsa]
Silviu Marius Şeitan (Institutul Bancar Roman) – [CV public lipsa]
Ionuţ Dumitru (Asociatia Romana a Bancilor) – economist sef Raiffeisen Bank, Lector universitar ASE [CV public lipsa].

Potrivit art. 40 (1) din LEGEA nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare Consiliul fiscal este o autoritate independenta, compusa din 5 membri cu experienta in domeniul politicilor macroeconomice si bugetare.

Consiliul fiscal are obligatia de a publicat online pe pagina web a acestuia opiniile, prognozele, analizele si recomandarile emise.

Potrivit art. 40 (2) din LEGEA nr. 69/2010 Consiliul fiscal are urmatoarele atributii principale:
a) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra prognozelor macroeconomice si bugetare oficiale;
b) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra strategiei fiscal-bugetare, precum si evaluarea conformitatii acesteia cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege;
c) evaluarea performantelor fiscal-bugetare ale Guvernului in raport cu obiectivele fiscale si prioritatile strategice specificate in strategia fiscal-bugetara, precum si cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege, prin:
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la evaluarea trimestriala elaborata de catre Guvern cu privire la executia bugetara, asupra gradului de indeplinire a tintelor trimestriale, precum si asupra masurilor avute in vedere de catre Guvern pentru corectarea eventualelor abateri;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul semestrial privind situatia economica si bugetara;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul final privind situatia economica si bugetara;
– analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului;
d) analiza si elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern, cat si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor bugetare, cat si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitatii acestora cu principiile si regulile fiscale prevazute de prezenta lege;
e) pregatirea estimarilor si emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de acte normative, altele decat cele mentionate la lit. d), cat si cu privire la amendamentele facute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;
f) oferirea de informatii aflate in competentele sale, in urma solicitarii scrise, Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, presedintelui Curtii de Conturi, guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si comisiilor parlamentare;
g) informarea comisiilor de buget-finante ale Parlamentului Romaniei sau a Guvernului cu privire la eventuale initiative legislative care sa promoveze mentinerea disciplinei fiscale si a transparentei procesului bugetar.

- Publicitate -

1 COMENTARIU