Codul Fiscal actualizat 1 iulie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I pct. 4, 21 – 22 din OUG nr. 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale;
OUG nr. 58/2010 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;
OUG nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul Cod Fiscal 2010, in vigoare incepand cu 1 iulie 2010, este Codul Fiscal consolidat 23 iunie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:
OUG nr. 54/2010; AC21-1
modifica: la articolul 177, alineatul (1), la titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, nr. crt. 3 “Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri”, subpunctul 3.1 “linistite”,  la titlul VII, in anexa nr. 1, la nr. crt. 4 “Produse intermediare”, nivelul accizei prevazut in coloana 5.

OUG nr. 58/2010; AC21-2
adauga: la articolul 7 alineatul (1) subpunctele 2.1 si 2.2,  la articolul 7 alineatul (1), punctul 13^1, articolul 37^1, la articolul 49, alineatul (2^1), La articolul 55 alineatul (3), litera h), La articolul 66, alineatul (4^2), La articolul 66, alineatul (5^1), La articolul 66, alineatul (6^1), la articolul 67, alineatul (1^1), La articolul 67 alineatul (3),  litera a^1), La articolul 82, alineatul (7), La articolul 83, alineatul (1^1), La articolul 83, alineatul (2^1),  La articolul 94, dupa alineatul (3) alineatele (4), (5) si (6),

abroga: la articolul 15 alineatul (1), litera c), La articolul 52, litera f) a alineatului (1) si litera b) a alineatului (2), La articolul 55 alineatul (4), literele a^1), a^2), j) si k), La articolul 65 alineatul (2), literele a) si c), La articolul 66, alineatul (5^1), La articolul 67, alineatul (2^1), La articolul 86, alineatele (7) si (8), La articolul 115, alineatul (4), La articolul 117, literele a),  c),  f),  i) si k),  prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,
modifica: la articolul 31, alineatul (3),  articolul 32,  capitolul VI, la articolul 50 alineatul (1), litera a), La articolul 50 alineatul (2), litera a), La articolul 52, alineatul (3), La articolul 55 alineatul (4), litera b), La articolul 66, alineatul (5), La articolul 66, alineatul (6), La articolul 67, alineatul (2), La articolul 67 alineatul (3), litera a), La articolul 67, alineatul (5), La articolul 77, alineatul (2), La articolul 83, alineatul (2), La articolul 84, alineatele (1), (2) si (3), Articolul 88, La articolul 91, alineatul (2), la articolul 115 alineatul (2), partea introductiva si litera e), La articolul 116 alineatul (2), literele c) si d), La articolul 116, alineatul (5), La articolul 140, alineatul (1)

reglementeaza reguli pentru calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010

- publicitate -

reglementeaza reguli de impunere si obligatii aferente contributiilor sociale pentru veniturile de natura profesionala, altele decat cele salariale.  Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.

OUG nr. 59/2010. AC21-3
modifica: articolul 252, la articolul 263, alineatul (2).

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
– AC21 text legal in vigoare actualizat AC21
– AC21 text legal abrogat/modificat AC21

AC21-1OUG nr. 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale;
AC21-2OUG nr. 58/2010 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;
AC21-3OUG nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.