Impozitul pe cladiri – Romania Tax on real estate – Tax on buildings (fisa din EUdatabase)
– impozit local direct, nivelul este stabilit de autoritatile locale
– reglementat de Codul Fiscal

Impozitul pe mijloace de transport – Romania Motor vehicles tax – Fee on means of transport (fisa din EUdatabase)
– impozit local direct, nivelul este stabilit de autoritatile locale
– reglementat de Codul Fiscal

- Publicitate -

Impozitul pe teren – Romania Tax on land (fisa din EUdatabase)
– impozit local direct, nivelul este stabilit de autoritatile locale
– reglementat de Codul Fiscal

Taxe speciale locale
– taxe locale datorate pentru servicii publice locale prestate de autoritatile locale
– reglementate de Codul Fiscal si Legea finantelor publice locale (nr. 273/2006)

Taxe pentru eliberarea de avize, certificate, autorizatii
– taxe locale datorate la autoritatile locale: (1) pentru eliberarea certificatului de urbanism, (2) pentru eliberarea unei autorizatii de construire, (3) pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari, (4) pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, (5) pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri, (6) pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii (7) pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire, (8) pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, (9) pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, (10) pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, (11) pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, (12) pentru eliberarea certificatelor de producator, (13) pentru autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
– reglementate de Codul Fiscal, nivelul este stabilit de autoritatile locale in limitele maxime reglementate prin Codul Fiscal

Taxe pentru reclama si publicitate
– taxe locale datorate catre autoritatile locale: (1) pentru serviciile de reclama si publicate (2) pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
– reglementate de Codul Fiscal, nivelul este stabilit de autoritatile locale in limitele maxime reglementate prin Codul Fiscal

Impozitul pe spectacole
– impozit local datorat de catre orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania
– reglementat de Codul Fiscal, nivelul este stabilit de autoritatile locale in limitele maxime reglementate prin Codul Fiscal

Taxa hoteliera
– taxa locala datorata pentru sederea intr-o unitate de cazare
– reglementata de Codul Fiscal, nivelul este stabilit de autoritatile locale in limitele maxime stabilite prin Codul Fiscal

Alte taxe locale
– (1) taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele, (2) taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, (3) taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator
– reglementate de Codul Fiscal, nivelul este stabilit de autoritatile locale

- Publicitate -