ORDONANTA DE URGENTA nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-07-01 – Data intrarii in vigoare: incepand cu 1 iulie 2010.
2010-06-30 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din 30 iunie 2010

OUG nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Intrucat nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economica si financiara, pentru realizarea unui echilibru intre nivelul veniturilor si al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, datorita necesitatii implementarii unor masuri de largire a bazei de impozitare, precum si de majorare a unor impozite in domeniul impozitelor si taxelor locale,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinta negativa imposibilitatea mentinerii deficitului bugetar in limitele stabilite,
in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele internationale, absolut necesare pentru asigurarea finantarii cheltuielilor publice si a mentinerii increderii investitorilor in climatul socio-economic romanesc,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
„Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252 – (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”

- publicitate -

2. La articolul 263, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr. crt.Mijloace de transport cu tractiune mecanica– lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta –
1Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv8
2Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv18
3Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv72
4Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv144
5Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc290
6Autobuze, autocare, microbuze24
7Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv30
8Tractoare inmatriculate18

ART. II
(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

ART. III
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 iulie 2010.

ART. IV
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

5 COMENTARII

  1. A si la bulgari este 200 euro impozitul,cu inspectia RAR anuala si cu asigurarea obligatorie tot pe un an. La noi doar asigurarea si este mai mult, fara a mai vorbi de impozitul pentru masini cu motorul cu capacitatea cilindrica mai mare de 3000 cmc care este de minim 1000 euro.

  2. In urma aberatiei aceasta de impozitare auto, cu un raport inimaginabil intre impozitul minim si cel maxim, voi radia masina din Romania si o voi inmatricula in Bulgaria, unde pentru o masina cu motor mai mare de 3000 cmc se plateste maxim 200 euro si nu ilogica suma de minim 1000 euro. Sau poate in Suedia unde se plateste similar cu Bulgaria. Sau oriunde unde guvernantii nu-si bat joc de contribuabili, dar in Romania nu voi plati niciodata un asemenea impozit de bataie de joc. Pentru ca asta este o bataie de joc ca pentru o masina care valoreaza 3-4000 euro sa trebuiasca sa platesti mai mult de 1000 euro impozit. Deci domnilor guvernanti, asemeni mie sunt mii de proprietari de masini "de lux" tip ARO cu motor de 3400 cmc, care vor plati impozite bulgarilor, deci de fapt nu puteti o sa pierdeti un procent generos din incasarile de impozite. Apropo, in Franta nici macar nu se plateste impozit pe autoturism, cica la ei este o necesitate nu un lux. Iar in majoritatea statelor UE, impozitul minim este undeva la 100 euro, iar cel maxim undeva la 200 euro. Noi suntem mai cu mot, de aceea ei colecteaza impozite auto mult mai mari.

    • Draga Gerula,si eu sunt mai mult decat indignat de prevederile acestei ordonante de urgenta privind impozitele auto.Si eu am o masina second cumparatasi inmatriculata in iunie 2010,mai exact pe 20 iunie.masina are 2700 cm3.La acel moment am aflat ca voi plati 1040 ron impozit anual.In august am vrut sa platesc 540 lei pana la sfarsitul anului,si m-am umplut de indignare cand functionara mi-a cerut suma dublata…Am refuzat sa platesc si cred ca voi urma si eu aceeasi cale,s-o radiez si poate ca o voi inmatricula si eu in Bulgaria.Ma simt jefuit in ultimul hal de catre acest guvern jalnic.Cu respect Alex