Servicii prestate pe teritoriul Belgiei. Aspecte contabile si fiscale

808

Prestam servicii de modernizare si renovare cladiri in Belgia, conform contractului de prestari servicii incheiat cu persoana fizica, delegand salariati, pentru care beneficiarul asigura prin contract: transport, cazare si masa.
Ce inregistrari contabile avem pentru:
– avans delegare;
– achizitii materiale;
– consum materiale;
– incasare avans;
– decontare facturi fiscale materiale;
– inregistrare tva?

I. TVA:

Pentru astfel de operatiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale din Belgia, exista varianta de inregistrare in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceasta tara.

Inregistrarea in scopuri de TVA in Belgia permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestei tari, in conditiile stabilite de legislatia fiscala din aceasta tara.

In situatia in care nu exista obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in Belgia, se vor emite facturile privind serviciile prestate in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 01 ianuarie 2010, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile.

Astfel, serviciile de modernizare si renovare a cladirii situate in Belgia, nu sunt impozabile in Romania. Pe facturi fiscale emisa se inscrie mentiunea „Neimpozabil in Romania”

Potrivit art. 130^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Art. 132^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stabileste ca locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

Art. 126 alin. (3) alin. a) din legea mentionata prevede ca, este operatiune impozabila in Romania din punct de vedere al TVA, achizitia intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, pentru care locul este considerat a fi in Romania potrivit art. 132^1, efectuata cu plata, de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau cele cu privire la vanzarile la distanta.

Prin urmare, achizitiile de materiale din Belgia, Franta si Germania, transportate din aceste tari la locul de prestare a serviciilor, respectiv Belgia, nu sunt impozabile in Romania.

II. Inregistrari contabile:
1. Acordarea avansurilor:

Avansurile acordate in lei:
542                                                    =                     5311
„Avansuri de trezorerie”                                           „Casa in lei”

Avansurile acordate in valuta:
542                                                     =                     5314
„Avansuri de trezorerie”                                           „Casa in valuta”

2. Achizitiile si consumul de materiale.
In cazul utilizarii inventarului permanent in contabilitate se inregistreaza toate intrarile si iesirile de stocuri. In aceasta situatie, inregistrarile contabile privind achizitia si consumul de materii prime si materiale consumabile sunt:

301/302                                             =                    401
„Materii prime”                                                        „Furnizori”
”Materiale consumabile”

601/602                                             =                    301/302
„Cheltuieli cu materiile prime”                    „Materii prime”
„Cheltuieli cu materialele consumabile”                      „Materiale consumabile”
In cazul utilizarii inventarului intermitent, intrarile de materii prime si materiale se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli:

601/602                                             =                     401
„Cheltuieli cu materiile prime”                       „Furnizori”
„Cheltuieli cu materialele consumabile”

3. Emiterea si incasarea facturii de avans

Inregistrarea facturii:
4111                                                   =                     419
„Clienti”                                                                „Clienti – creditori”

Incasarea facturii prin ordin de plata:
5124                                                  =                     4111
„Conturi la banci in valuta”                          „Clienti”

Odata cu emiterea facturii pentru serviciile prestate, se va regulariza avansul primit, prin urmatoarea formula contabila:

419                                                    =                     4111                in negru
„Clienti – creditori”                                        „Clienti”

Sau

4111                                                  =                    419                  in rosu
„Clienti”                                                          „Clienti – creditori”

Cu privire la aceste operatiuni, trebuie avute in vedere urmatoarele prevederi cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. 3.055/2009:

– operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii, conform art. 173 alin.(1);

– la finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. (art. 186);

– diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, confom art. 185 alin. (8).

3. Achitarea facturii din contul bancar.

Inregistrarea se efectueaza la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii:

401                                         =                                 5124
„Furnizori”                                                         „Conturi la banci in valuta”

Diferentele de curs valutar, fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate datoriile catre furnizori, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”, respectiv 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.

Sursa: Georgeta Serban Matei, expert www.portalcontabilitate.ro. Material preluat cu acordul editurii Rentrop&Straton.

- Publicitate -