Legea de aprobare a OUG 106/2007

129

Pe 04 octombrie 2007, Guvernul a elaborat si trimis la Parlament spre adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prima camera sesizata a fost Senatul.
Proiectul de Lege in forma adoptata de Senat cuprinde o serie de modificari ale OUG nr. 106/2009. (vezi forma adoptata de Senat). Acum, legea este in procedura de urgenta pentru adoptare de catre camera decizionala in aces caz, Camera Deputatilor. Legea a fost trimisa pentru raport la Comisia pentru buget, finante si banci si pentru aviz la alte trei comisii (Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare; Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic; Comisia juridica, de disciplina si imunitati). (vezi proces legislativ).
Parlamentarii vor reveni din vacanta la inceputul primaverii, deci se asteapta adoptarea legii prin luna aprilie.

Forma adoptata de Senat cuprinde patru amendamente (vezi raport comisia din Senat), si anume:

(1) se coreleaza doua articole in privinta datei de la care veniturile din valorificarea produselor agricole obţinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare sunt considerate venituri din activitati agricole sunt venituri.
(2) gazele naturale distribuite prin sistemul de distributie al gazelor naturale prin conducte nu vor fi considerate produse accizabile
(3) mentinerea masurilor de simplificare (taxarea inversa) pentru livrarile de bunuri imobile si de terenuri de orice fel pentru contractele semnate inainte de 1 ianuarie 2008
(4) din 2008, consiliului local poate va acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 137/2007.

- Publicitate -

1 COMENTARIU