AC19 AC18 Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 si 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 si 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificata prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003. AC18 AC19

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] CAP. 1 Accize armonizate SECTIUNEA 1 Dispozitii generale Art. 162 Sfera de aplicare Art. 163 Definitii Art. 163^1 Teritoriul comunitar Art. 164 Faptul generator Art. 165 Exigibilitatea Art. 166 Eliberarea pentru consum Art. 167 Importul Art. 168 Producerea si detinerea in regim suspensiv SECTIUNEA a 2-a Produse accizabile articolele se vor afisa in ferestre noi Art. 169 Bere Art. 170 Vinuri Art. 171 Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri Art. 172 Produse intermediare Art. 173 Alcool etilic Art. 174 Tutun prelucrat Art. 175 Produse energetice Art. 175^1 Gaz natural Art. 175^2 Carbune si cocs Art. 175^3 Energie electrica Art. 175^4 Exceptii SECTIUNEA a 3-a Nivelul accizelor Art. 176 Nivelul accizelor Art. 177 Calculul accizei pentru tigarete SECTIUNEA a 4-a Regimul de antrepozitare Art. 178 Reguli generale Art. 179 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal Art. 180 Conditii de autorizare Art. 181 Autorizarea ca antrepozit fiscal Art. 182 Respingerea cererii de autorizare Art. 183 Obligatiile antrepozitarului autorizat Art. 184 Regimul de transfer al autorizatiei Art. 185 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei SECTIUNEA a 4^1-a Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat Art. 185^1 Operatorul inregistrat Art. 185^2 Operatorul neinregistrat SECTIUNEA a 5-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv Art. 186 Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv Art. 187 Documentul administrativ de insotire Art. 188 Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv Art. 189 Regimul accizelor pe durata deplasarii Art. 189^1 Descarcarea documentului administrativ de insotire Art. 190 Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe Art. 191 Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal Art. 192 Momentul exigibilitatii accizelor Art. 192^1 Restituiri de accize SECTIUNEA a 5^1-a Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile Art. 192^2 Lipsuri pe timpul suspendarii Art. 192^3 Nereguli si abateri SECTIUNEA a 5^2-a Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite Art. 192^4 Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania Art. 192^5 Documentul de insotire simplificat Art. 192^6 Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite Art. 192^7 Persoane fizice Art. 192^8 Vanzarea la distanta Art. 192^9 Reprezentantul fiscal Art. 192^10 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare SECTIUNEA a 5^3-a inregistrarea operatorilor de produse accizabile Art. 192^11 Registrul electronic de date SECTIUNEA a 6-a Obligatiile platitorilor de accize Art. 193 Plata accizelor la bugetul de stat Art. 194 Depunerea declaratiilor de accize Art. 195 Documente fiscale Art. 196 Evidente contabile Art. 197 Responsabilitatile platitorilor de accize Art. 198 Garantii SECTIUNEA a 7-a Scutiri la plata accizelor Art. 199 Scutiri generale Art. 200 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice Art. 200^1 Scutiri pentru tutun prelucrat Art. 201 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica SECTIUNEA a 8-a Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat Art. 202 Reguli generale Art. 203 Responsabilitatea marcarii Art. 204 Proceduri de marcare Art. 205 Eliberarea marcajelor Art. 206 Confiscarea tutunului prelucrat SECTIUNEA a 8^1-a Abrogata Art. 206^1 Abrogat CAP. 2 Alte produse accizabile Art. 207 Sfera de aplicare Art. 208 Nivelul si calculul accizei Art. 209 Platitori de accize Art. 210 Scutiri Art. 211 Exigibilitatea Art. 212 Plata accizelor la bugetul de stat Art. 213 Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate Art. 214 Declaratiile de accize CAP. 2^1 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule Art. 214^1 Nivelul taxei speciale Art. 214^2 Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat Art. 214^3 Scutiri CAP. 3 Impozitul la titeiul din productia interna Art. 215 Dispozitii generale Art. 216 Scutiri Art. 217 Declaratiile de impozit CAP. 4 Dispozitii comune Art. 218 Conversia in lei a sumelor exprimate in euro Art. 219 Obligatiile platitorilor Art. 220 Decontarile intre operatorii economici Art. 220^1 Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante CAP. 5 Dispozitii tranzitorii si derogari Art. 220^2 Acciza minima pentru tigarete Art. 221 Derogare pentru produse energetice Art. 221^1 Derogare pentru autoturisme Art. 221^2 Directive transpuse […]