Sinteza principalelor prevederi care au fost modificate sau au intrat in vigoare la inceputul anului 2008 :

OG nr.47/2007 de modificare a Codului de procedurafiscala, prin care se reglementeaza:
1. termenele de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor aferente salariilor, precum si impozitul retinut la sursain cotade 10% reprezentând plati anticipate pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,
2. plata incepand cu anul 2008 intr-un cont unic a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat ( vezi si OMEF nr.1294/2007).
OUG nr.106/2007 de modificare a Codului Fiscal, toate modificarile sunt pe codfiscal.net, iar principalele modificari au fost mediatizate in presa scrisa aici si aici si in 2 articole CFnet: fundamentarea modificarilor codului fiscal si legea de aprobare a OUG nr.106/2007, deci nu mai amintim de ele.
HG nr.1195/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004in special Titlului III – Impozitul pe venit, capitolul VIII „Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”
HG nr. 1579/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004.
in special referitor la TVA si la cursul de schimb folosit pentru echivalentul in lei a plafoanelor TVA
– pentru echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 EURO se foloseste cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderarii
– in cazul plafonului de 35.000 euro pentru vânzarile la distanta, este cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderaii
– pentru regimul special de scutire de TVA aplicabil micilor intreprinderi (<35.000 euro CA) echivalentul in lei se stabileste pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR la data aderarii.
– echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de euro (pentru stabilirea perioadei fiscale pentru TVA) se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a României valabil pentru 31 decembrie al anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicitainregistrarea in scopuri de TVA in cursul anului).
OMEF nr. 1019/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
ATENTIE: se marestea baza de impozitare pentru contributiei de asigurari sociale, initial era „venitul brut in bani, achitat din fondul de salarii”, iar acum este „totalitatea veniturilor in bani sau in natura, indiferent de fondurile din care acestea se achita”.
OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
OMEF nr. 2310/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente
OMEF nr. 2296/2007 privind modificarea OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor
a fost modificat formularul 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)
OMEF nr. 2293/2007 aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii
se aplica pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate incepând cu data de 1 ianuarie 2008.
OMEF nr. 2333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere
OMEF nr.2357/2007 privind persoanele imputernicite saconstate contraventiile si saaplice amenzile pentru nerespectarea unor reglementari emise de Ministerul Economiei si Finantelor.
in baza acestui ordin, se imputernicesc si mai multe persoane din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor saconstate unele contraventii si saaplice unele amenzi prevazute in Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata,
HG nr.1507/2007 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe taragarantat in plata.
in perioada ian2008-iun2008 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe lunain anul 2008, in perioada iul2008-dec2008, este de 540 lei lunar
OMEF nr.2371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
s-au aprobat formulare: 200 201 204 205 230 250 251 220 221 222 223 224 260 link mfinante.ro lista formulare
OMEF nr.2410/2007 privind aspecte de natura contabilasi fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoaraactivitatea in conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa.
OMEF nr.2421/2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxape valoarea adaugatapentru operatiunile prevazute la art. 143 alin.1) lit.a) – i), art.143 alin.2) si art.1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
OMEF nr. 2463/2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete si alte precizari date in aplicarea titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr.372/2007 privind aprobarea OUG nr.110/2006 pentru modificarea si compeletarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. se modifica doar prevederile art.77.1 alin.4)
Legea nr. 387/2007 din 31/12/2007 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008

completare1:
OMEF nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Sinteza realizata de functionarii fiscali de la DGFP Neamt, via www.finanteneamt.ro. link aici spre sinteza

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] Am implinit 6 luni, iar statisticile Google Analytics ale site-ului CodFiscal.NET ne arata ca o mare majoritatea dintre voi cautati pe web textul reglementarilor fiscale in vigoare, publicate de curand sau mai vechi. Cel mai citit este  articolul Modificari in legislatia fiscal-financiara cu aplicare de la 01 ianuarie 2008. […]