DECIZIA nr. 2/2005 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala
EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA ——————————————————————————–

1. Prevederile art. 6 lit. A.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata sunt aplicabile unitatilor si institutiilor de invatamant superior nominalizate la art. 55 din Legea Invatamantului nr. 84/1995 , republicata, precum si celorlalte unitati si institutii cuprinse in sistemul national de invatamant potrivit art. 15 coroborat cu art. 103 alin. (2) din aceeasi lege.
2. In baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia interna in materie:
In situatia prezentarii, in termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu RO, veniturile obtinute de acest nerezident din RO sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala In acel stat contractant pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile.

2. In baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborate cu legislatia interna in materie:
In situatia prezentarii, in termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu RO, veniturile obtinute de acest nerezident din RO sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in acel stat contractant pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile, producand efecte inclusiv asupra calculului de obligatii fiscale accesorii aferente, acestea calculandu-se numai pentru impozitul calculat conform conventiei si neachitat in termen.
3. Art. 114 alin. (1) coroborat cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
Pentru contribuabilii persoane juridice, ale caror sedii secundare au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal competent, folosind codul de identificare fiscala al sediului secundar, dar plata aferenta acestei obligatii bugetare a fost efectuata de catre contribuabilul persoana juridica folosind propriul cod de identificare fiscala, plata se considera efectuata de catre sediul secundar, fara calcul de obligatii fiscale accesorii de la data efectuarii platii de catre contribuabilul persoana juridica.
Reglarea evidentei analitice pe platitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabili, insotita de documentatia necesara.
———–

- Publicitate -

2 COMENTARII