Abrogat.

Art. 67^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.
Art. 67^1 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006. nr.653 din 22 iulie 2005.

- publicitate -