MFP a publicat online vineri, 16 iulie 2010, pentru dezbatere publica proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004. Prin proiectul de HG se urmareste corelarea actualelor norme metodologice date in aplicarea Titlului VI (TVA) si VII (accize) din Codul fiscal cu noile prevederi ale Codului fiscal, astfel cum au fost modificate si completate prin:
– OUG nr. 54/2010 privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale si
OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Proiectul de act normativ NU include precizari sau clarificari privind impozitarea si obligatiile privind contributiile sociale aferente veniturilor obtinute din drepturi de autor sau din activitati independente.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de HG, cele mai importante modificari ale normelor metodologice de aplicare vizeaza:
in domeniul TVA
-clarificari privind cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare in cazul in care intervin anumite evenimente precum anularea operatiunii, refuzuri, retururi, acordarea de reduceri de pret s.a.;
-precizari despre efectuarea de regularizari privind facturile emise de catre furnizori/prestatori pentru avansurile partiale sau integrale incasate;
-inlocuirea referirilor la cota de TVA de 19%, unde este cazul, cu referiri la cota de TVA de 24%.
in domeniul accizelor:
-introducerea precizarilor aferente aplicarii noilor prevederi cu privire la posibilitatea depozitarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, in alte locuri decât cele autorizate ca antrepozite fiscale de productie;
-precizarea locurilor unde pot avea loc operatiunile de aditivare sau amestecuri cu biomasa a produselor energetice; -introducerea precizarilor cu privire la calculul garantiilor in cazul antrepozitelor fiscale de productie si a expeditorilor inregistrati;
-introducerea precizarilor cu privire la documentele necesare reautorizarii antrepozitarilor autorizati;
-introducerea precizarilor necesare aplicarii dispozitiilor tranzitorii, in cazul antrepozitelor fiscale de depozitare a caror autorizatie isi inceteaza valabilitatea la 1 septembrie 2010;
-introducerea unor precizari cu privire la situatiile de restituire a accizelor in cazul produselor accizabile livrate la export, ca urmare desfiintarii antrepozitelor fiscale de depozitare;
-precizarea documentelor necesare a fi prezentate Comisiei de autorizare pentru incadrarea altor produse in grupa produselor energetice, in functie de destinatia produselor respective;
-revizuirea precizarilor cu privire la acordarea exceptarii de la plata accizelor in cazul produselor energetice care sunt utilizate intr-un alt scop decât drept combustibil sau carburant ori in domenii de utilizare specifice;
-revizuirea documentatiilor necesare autorizarii operatorilor economici in calitate de destinatari inregistrati, expeditori inregistrati, importatori autorizati sau utilizatori finali de produse accizabile;
-explicitarea cazurilor de revocare a autorizatiilor in cazul expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati;
-clarificarea regimului documentelor fiscale aferente produselor accizabile eliberate pentru consum.

Referitor la transpunerea Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE, atât pe linia sistemului informatizat EMCS cat si a noilor definitii, a impus necesitatea completarii si modificarii corespunzatoare a normelor metodologice de la titlul VII, care se refera in principal la:
– precizarea documentelor necesare a fi prezentate Comisiei de autorizare pentru incadrarea altor produse in grupa produselor energetice, in functie de destinatia produselor respective;
– revizuirea precizarilor cu privire la acordarea exceptarii de la plata accizelor in cazul produselor energetice care sunt utilizate intr-un alt scop decat drept combustibil sau carburant ori in domenii de utilizare specifice;
– revizuirea documentatiilor necesare autorizarii operatorilor economici in calitate de destinatari inregistrati, expeditori inregistrati, importatori autorizati sau utilizatori finali de produse accizabile;
– explicitarea cazurilor de revocare a autorizatiilor in cazul expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati;
– clarificarea regimului documentelor fiscale aferente produselor accizabile eliberate pentru consum.

Documente atasate:
2010-07-16-nota-fundamentare-proiect-HG-norme-metodologice-codul-fiscal-201o.pdf
– 2010-07-16-proiect-HG-norme-metodologice-codul-fiscal-2010.pdf
– 2010-07-16-Anexe-norme-metodologice.pdf

- Publicitate -