DECIZIA nr. 1 din 19 aprilie 2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
——————————————————————————–

1. Art. 113 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la dispozitiile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare
Art. 113 alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica inclusiv in cazul societatilor comerciale aflate in procedura de privatizare si/sau administrare speciala, astfel cum aceasta este reglementata de dispozitiile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Art. 68 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Art. 68 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 67.2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se aplica si in cazul termenelor stabilite prin actele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante.
3. Art. 48 coroborat cu art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in situatia in care, ulterior efectuarii platii obligatiilor fiscale, la termenul si in cuantumul stabilit de reglementarile legale in materie, contribuabilii constata erori in documentele de plata, pot solicita organului fiscal competent corectarea erorilor, plata fiind considerata ca efectuata la data debitarii contului contribuabilului, cu conditia creditarii unui cont bugetar.
La cererea justificata a contribuabililor si dupa analiza fisei de evidenta analitica a platitorilor, precum si a documentelor de plata a obligatiilor bugetare, organele fiscale teritoriale, pe baza unui referat aprobat de conducatorul unitatii fiscale, vor solicita unitatilor de trezorerie competente efectuarea transferurilor de sume in conturile bugetare corespunzatoare, in conformitate cu vointa de plata a contribuabilului exprimata in cerere.
Contribuabilul va furniza orice alte informatii sau documente solicitate de organul fiscal competent, in legatura cu situatia sa fiscala.
Garantiile constituite si depuse de catre contribuabili la termenul si cuantumul stabilit de lege vor fi considerate constituite in termen chiar daca au fost depuse la o alta unitate de trezorerie a statului, in situatia in care contribuabilul va face dovada depunerii acestora, in acelasi termen, la unitatea de trezorerie a statului competenta.
4. Art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Beneficiarii de inlesniri la plata acordate in conditiile legii, care au efectuat compensarea prin decont a TVA-ului de rambursat cu TVA de plata curent, beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate, daca ratele de plata din luna sunt achitate la termen si au fost respectate conditiile stabilite de lege.
Contribuabilii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante si care, pe parcursul derularii acestora, dobandesc atat calitatea de debitor, cat si cea de creditor conform prevederilor art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de mentinerea valabilitatii Inlesnirilor la plata, pentru sumele compensate din oficiu de organul fiscal, si in situatia in care data efectuarii compensarii din oficiu este ulterioara termenelor de plata a ratelor din esalonare sau scadentelor obligatiilor bugetare curente, dupa caz, cu conditia ca sumele platite in plus de catre contribuabili sa fie anterioare termenelor de plata lunare a ratelor sau a obligatiilor bugetare curente din luna si sa stinga in intregime aceste obligatii bugetare.
—-

- Publicitate -