DECIZIA nr. 2/2006 din 3-4 aprilie 2006 privind taxa pe valoarea adaugata
EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA
—————————————————————-

1. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizei in cadrul importurilor de bunuri accizabile:
„De la data intrarii in vigoare a Codului fiscal, in cazul importurilor de bunuri care sunt plasate in regim de antrepozit fiscal prevazut la art. 163 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizei, care potrivit art. 139 alin. (1) din Codul fiscal este cuprinsa in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, intervine la data la care acciza este exigibila.
2. Art. 22 si 23 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, art. 145 si 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
„Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au realizat dupa 1 iunie 2002 obiective de investitie, care la sfarsitul anului urmator celui de punere in functiune se constata ca sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni cu drept de deducere, au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta realizarii respectivelor obiective de investitii. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care nu au dedus taxa pe valoarea adaugata pe parcursul procesului investitional, iar la sfarsitul anului urmator celui de punere in functiune constata ca investitia este utilizata pentru operatiuni atat cu drept de deducere, cat si fara drept de deducere, au dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta realizarii respectivelor investitii pe baza pro rata definitiva determinata la sfarsitul anului calendaristic urmator celui de punere in functiune.”
3. a. In aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991 , republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, coroborat cu prevederile art. 7 din Decretul nr. 167/1958 , republicat, privitor la prescriptia extinctiva:
In cazul facilitatilor fiscale acordate sub conditie suspensiva sau cu un termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cand s-a implinit conditia sau a expirat termenul.
b. In aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991 , republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie:
„In vederea stabilirii dreptului societatii de a beneficia de facilitati, gradul de integrare se determina la sfarsitul perioadei pentru produsele prevazute in contractul de societate, cu modificarile ulterioare, luandu-se in calcul productia anuala a modelelor in cauza, inregistrata in anul de referinta.
Nivelul «gradului de integrare» prevazut la art. 1 din Legea nr. 71/1994 se determina conform formulei de calcul prevazute in contractul de societate la care se face trimitere in cuprinsul articolului de lege anterior, precizat pe baza documentelor justificative inregistrate in evidenta contabila a societatii.”
4. Impunerea sumelor reprezentand contravaloarea serviciului prestat in sistem IATA:
„Sumele cedate de persoana juridica romana din valoarea biletelor ei de transport, sume ce apar evidentiate prin operatiunea de stornare in facturile emise de persoana juridica romana, reprezinta valoarea serviciului prestat de agentiile externe de comercializare a biletelor de transport international, agreate de organizatia internationala IATA, iar veniturile din vanzarea acestor bilete sunt venituri impozabile pentru persoana juridica romana, fiind avute in vedere la stabilirea impozitului pe profit al persoanei juridice rezidente in RO.
Potrivit prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile realizate de persoanele nerezidente din prestari de servicii de natura vanzarii de bilete de transport international sunt impozitate in Romania numai in conditiile in care activitatea respectiva se desfasoara prin intermediul unor sedii permanente ale agentiilor de comercializare a biletelor de transport international aflate pe teritoriul Romaniei.
Sumele cedate de persoana juridica romana din valoarea biletelor ei de transport si incasate de agentia de vanzare a biletelor din strainatate nu reprezinta comision, ci contravaloarea serviciului prestat in totalitate pe teritoriul altei tari in legatura cu vanzarea de bilete de calatorie in trafic international.”
5. Art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, republicata:
„Agentii economici care au efectuat investitii in zona Muntilor Apuseni si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii» vor beneficia de facilitatile fiscale prevazute la art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 , republicata, numai dupa confirmarea data de consiliul judetean sau de consiliul local, dupa caz.”
——

- publicitate -