DECIZIA nr. 4/2006 din 19 iulie 2006 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe si aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata
EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA
——————————————————————————-

I. Art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 12-17 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 82 coroborat cu art. 115-121 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
In situatia in care sumele rezultate dupa rectificarea declaratiilor fiscale sunt mai mici decat obligatiile fiscale declarate initial, se datoreaza obligatii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificarii, cu modificarea corespunzatoare a actelor administrative de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, dupa caz.
II. Pct. 2 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit si probleme de procedura, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.445/2005 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 30 septembrie 2005, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„2. In baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborate cu legislatia interna in materie:
In situatia prezentarii, in termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu RO, veniturile obtinute de acest nerezident din RO sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in acel stat contractant pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile, producand efecte inclusiv asupra calculului de obligatii fiscale accesorii aferente, acestea calculandu-se numai pentru impozitul calculat conform conventiei si neachitat in termen.”
——-

- Publicitate -