Formularelor fiscale pentru care contribuabilii au obligatia prezentarii (cf. OMEF nr. 125/2008) cu codificarea informatiei prin cod de bare sunt:
a) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs; vezi formular 100
b) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40; vezi formular 102
c) Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a; vezi formular 103
d) Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02; vezi formular 300
e) Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04; vezi formular 101
f) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03; vezi formular 120
g) Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05; vezi formular 130
h) Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r vezi formular 710

Contribuabilii mari care depun declaratii prin intermediul Sistemului electronic national, si Contribuabilii care depun online declaratiile fiscale sunt exceptati de la obligatia depunerii cu codificarea prin cod de bare, pentru acele declaratii.

Un exemplar al formularelor de mai sus se depune la Fisc în format hartie, semnat si stampilat, editat si printat cu ajutorul programului de asistenta (DECLMF), elaborat de ANAF. (link catre program DECLMF).
Ordinul se aplica inclusiv pentru formularele cu termen de depunere 25 feb 2008.

OMEF nr. 125/2008 din 15 ian 2008 este publicat in MOf. nr. 71 din 30 ian 2008, si
abroga pe: (1) OMFP nr. 529/2003 privind depunerea în format electronic a declaraţiilor de impozite şi taxe, si pe
(2) OMFP nr. 409/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare

- publicitate -

1 COMENTARIU