OpANAF nr. 101/2008 aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

incepand cu obligatiile datorate 1-ian-2008
100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”; link formular 100
102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”; link formular 102
103 „Declaratie privind accizele”; incepand cu data de 1-ian-2008 link formular 103
104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”; link formular 104

inclusiv pt obligatii aferente anului 2007
101 „Declaratie privind impozitul pe profit”; link formular 101
120 „Decont privind accizele”; link formular 120
130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”. link formular 130

Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa este publicat in MOf. nr. 70 din 30 ianuarie 2008.

Depunerea acestor formulare (exclusiv formularul 104) se va face in format hartie, cu codificarea informatiei prin cod de bare, (vezi aici articol despre cod de bare) elimindu-se astfel suportul discheta. Formularul 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor” va fi depus in format electronic (discheta), datorita continutului mare de informatii.
Formularele de mai sus se pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu conditia obtinerii unui certificat digital.

- publicitate -