UPDATE 04-aprilie-2008: Procedura de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta a fost modificata si completata prin OMEF 858/19-martie-2008 publicat in MOf. 242/28-martie-2008.
Articolul de mai jos prezinta procedura valabila pana la data aparitiei Ordinului. Pentru noua procedura citeste articolul Declaratiilor fiscale online – aprilie 2008.

Incetul cu incetul admin. fiscala intra in secolul XXI. Obligatia fiscala declarativa este, de fapt, o obligatie de a informa organul fiscal, iar Fiscul a constientizat ca cel mai eficient mod de comunicare intre parti este cel bazat pe mediul online.

Depunerea online este reglementata prin OMFP nr. 2.210 din 21 decembrie 2006 privind depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta (text actualizat OMFP-2210-2006-declaratii-online.pdf).
OMFP nr. 2.210/2006 (textul initial) a fost publicat in MOf nr. 74 din 31 ianuarie 2007. si este modificat si completat de OMFP nr. 521 din 3 aprilie 2007, si OMEF nr. 1.123 din 5 septembrie 2007, si urmeaza sa fie extinsa aplicarea prin OMEF (proiect anaf.mfinante.ro)

Acest mod de depunere poate fi utilizat de persoanele juridice (inclusiv sediile secundare) cu domiciliul fiscal în mun. Bucuresti si in judetele Bacau, Bihor, Brasov, Braila, Cluj, Iasi, Ilfov, Olt, Sibiu, Timis si Valcea.
Contribuabililor mari şi sediile secundare ale acestora nu pot depune prin acesta metoda.

Dupa aprobarea proiectul de OpANAF, vor putea depune online si persoanele din judetele Alba, Botosani, Covasna, Giurgiu, Maramures, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea si Valcea. UPDATE: ordin extindere aprobat OMEF 514/2008

- publicitate -

Metoda de depunere online nu este obligatorie, este o alternativa la modul clasic. Nu se pot folosi ambele variante de depunere pentru o singura perioada de raportare, prima declaratie primita este inregistrata.

Declaratiile fiscale ce pot fi depuse online sunt:
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03.
Depunerea online se realizeaza prin serviciul „Depunere declaratii” existent pe anaf. mfinante.ro.

Instructiunile de utilizare a serviciului de depunere online sunt disponibile aici, utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe anaf.mfinante.ro
Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia pe mfinante.ro si este data care a fost comunicata contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

Conditia obligatorie pentru depunerea online este solicitarea si obtinerea certificatului digital:
– se elibereaza gratuit de catre MEF, pe numele persoanelor imputernicite pentru semnarea declaratiilor fiscale.
– este utilizabil numai in relatia cu organul fiscal.
– solicitarea se face astfel: (1) inregistrarea ca utilizator pe serviciul „Depunere declaratii”, (2) completarea electronic a formularului 140 CERERE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL, (3) transmiterea electronica prin serviciul „Depunere declaratii”, si (4) listarea formularului, semnarea si stampilarea, (5) depunerea formularului de catre persoana imputernicita la DGFP competenta, in max 30 de zile de la transmiterea online, impreuna cu: – actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie; – documentul de identitate al solicitantului, in original si copie; – documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
– pentru ridicarea (instalarea) certificatului digital se folosesc informatiile primite pe email-ul mentionat in cerere – instructiuni aici
– este valabil o perioada de 3 ani.
– se poate reinnoi, urmandu-se procedura standard
– se poate revoca, (1) de titularul, prin transmiterea online a formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital”, sau (2) de alta persoana, prin depunerea formularului 141 CERERE PENTRU REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL in format hartie, semnat si stampilat la DGFP competenta, insotit de o serie de documente
– revocarea se face, din oficiu, de catre organul fiscal, daca nu a fost folosit o perioada de cel putin 1 an

Dupa obtinerea certificatului:
– creati pe calculatorul dvs. un folder numit DECEL (recomandare)
– trebuie instalat mediul de lucru Adobe Reader 8.0 (e gratuit)- instructiuni aici
– instalati-va certificatului digital;
– descarcati formularele pe portalul ANAF; de aici
– completati formularele, offline -fara conectare la Internet;
– aplicati pe formular semnatura electronica primita prin certificatul digital;
– transmiteti declaratiile fiscale; prin pagina
– verificati si examinati starea declaratiilor transmise. important explicatii mesaje posibile

Informatii in detaliu sunt disponibile in manualul de instructiuni de utilizare de pe anaf.mfinante.ro (aici)