Rectificarea din 2010 privind OUG nr. 54/2010

45

Rectificarea din 2010 privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010
2010-07-28 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 526 din 28 iulie 2010.

R E C T I F I C A R I
La Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se face urmatoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):
— La art. I pct. 2, cu referire la art. 158^2 alin. (6), in loc de: „… prevazute la alin. (8) lit. c)…” se va citi: „… prevazute la alin. (8) lit. b)…”.

- Publicitate -