Art.77 alin. (2)din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede:
(1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale şi capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Autoritatile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
(3) Autoritatile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica şi siguranta nationala.
(5) Monitorizarea şi controlul respectarii prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de catre Inspectia Muncii.

In aplicarea unitara a prevederilor alin. (2) al acestui articol, ANAF a transmis DGFP-urilor din judete o adresa cu o serie de precizari.

Potrivit alin. (2) al art. sus mentionat, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
Conform dispozitiilor alin. (3) la art. sus mentionat, persoanele care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre obligatiile mentionate la lit. a) sau b)
ANAF: contravaloarea produselor sau serviciilor achizitionate de la unitati protejate autorizate, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, reprezinta valoarea fara TVA.
Potrivit prevederilor art. 43 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor Legii nr. 448/2006, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza de contract, insotit de facturi fiscale si de dovada platii.

sursa: adresa ANAF din 12 ian 2008

- publicitate -