Studiu de caz privind transportul comunitar

104

Transportul intracomunitar de bunuri este reglementat de art. 133, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 15 din normele date in aplicarea acestui articol, aprobate prin HG 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit acestui articol, prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui:
1. loc de plecare si loc de sosire sunt situate in doua state membre diferite; sau 2. loc de plecare si loc de sosire sunt situate in acelasi stat membru, dar transportul este efectuat in legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri.
De asemenea, potrivit aceluiasi articol, locul taxarii cu TVA in cazul prestarilor de servicii constand in transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare a transportului intracomunitar de bunuri.
Singura exceptie de la aceasta regula, prevazuta la art. 133 alin. (2) lit. c) teza 2, este in cazul in care serviciul de transport este prestat unui client care, pentru prestarea respectiva, furnizeaza un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului, caz in care se considera ca transportul are loc in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA.

DGFP a judetului Brasov – Biroul metodologie si asistenta contribuabili a realizat si publicat un studiu (4pg) despre transportul intracomunitar de bunuri, ce cuprinde 4 cazuri si solutiile propuse.

- Publicitate -