Pe 26 februarie 2008, a fost publicat OpANAF nr. 254/18.02.2008 care aproba aproba modelul si continutul formularului (Decont 301 febr2008.pdf) Decont special de taxa pe valoarea adaugata, declaratie prevazuta de Codul Fiscal la art. 156^3.

Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special sunt:
– persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1;
– persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acelasi cod, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in România, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)—f), lit. h) pct. 2 si lit. i) din acelasi cod si care au comunicat prestatorului codul lor de inregistrare in scopuri de TVA in România, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in România, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrarilor de gaze naturale sau de energie electrica, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in România, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, din cauza carora bunurile ies din regimurile ori situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri ori prestari de servicii care au loc in România conform art. 132 sau 133 din acelasi cod, altele decât cele prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b)—e) din Codul fiscal, daca sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in România si care nu este inregistrata in România conform art. 153 din acelasi cod.
– persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
– persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri.

- publicitate -