Legislatia UE privind TVA in vigoare la 20 februarie 2008

129

Actele comunitare in domeniul TVA in vigoare la 20 februarie 2008 sunt:

31969L0463 Directiva a III-a 69/463/CEE din 9 decembrie 1969 despre armonizarea legislatiei Statelor Membre in privinta taxelor pe cifra de afaceri – introducerea TVA in Statele Membre
(JO L 320, 20.12.1969, p. 34-35) html pdf

31977L0799 Directiva 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe
(JO L 336, 27.12.1977, p. 15-20) html pdf Text consolidat 01977L0799-20070101

31979L1072 Directiva a VIII-a 79/1072/CEE din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii
(JO L 331, 27.12.1979, p. 11-19) html pdf Text consolidat 01979L1072-20070101

31981Y0924(10) Comunicarea de la Comisie – Program pentru simplificarea procedurilor si formalitatilor privind TVA in comertul intra-comunitar
(JO C 244, 24.9.1981, p. 4-12) html

31983L0181 Directiva 83/181/CEE din 28 martie 1983 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe
(JO L 105, 23.4.1983, p. 38-58) html pdf Text consolidat 01983L0181-19890314
Modificata de 31991L0680 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1-19) Modificata de 11994NN01/13/B

31986L0560 Directiva a XIII-a 86/560/CEE din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii
(JO L 326, 21.11.1986, p. 40-41) html pdf

31991L0680 Council Directive 91/680/CEE din 16 decembrie 1991 de completare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adaugata si de modificare a Directivei 77/388/CEE in vederea eliminarii frontierelor fiscale
(JO L 376, 31.12.1991, p. 1-19) html pdf Text consolidat 01991L0680-19911223
Jurisprudenta CJCE61994J0217 61995J0408

31994L0004 Directiva 94/4/CE din 14 februarie 1994 de modificare a Directivelor 69/169/CEE si 77/388/CEE si de crestere a nivelului scutirilor pentru calatorii din tari terte si limitele achizitiilor scutite de impozit, efectuate in calatoriile intracomunitare
(JO L 60, 3.3.1994, p. 14-15) html pdf Text consolidat 01994L0004-19980101

31998D0527 98/527/EC, Euratom: Decizia Comisiei din 24 iulie 1998 privind tratarea fraudei in materie de TVA in conturile nationale (diferente intre incasarile teoretice de TVA si incasarile reale de TVA) [notificata cu numarul C(1998) 2202] (Text cu relevanta pentru SEE) (JO L 234, 21.8.1998, p. 39-42) html pdf

31998Y1120(01) Raport Special al Curtii de Audit Nr 9/98 privind protectia intereselor financiare a Uniunii Europene in domeniul TVA pentru comertul intra-comunitar impreuna cu raspunsurile Comisiei (Transmise potrivit art. 188c(4)(2) din Tratatul CE) (JO C 356, 20.11.1998, p. 1-17) html pdf

31999D0622 1999/622/CE, Euratom: Decizia Comisiei din 8 septembrie 1999 privind tratarea rambursarilor de TVA unitatilor neplatitoare de TVA si unitatilor platitoare pentru activitatile scutite, in vederea aplicarii Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calcularii produsului national brut la preturile pietei [notificata cu numarul C(1999) 2533] (Text cu relevanta pentru SEE) (JO L 245, 17.9.1999, p. 51-51) html pdf

32003R1798 Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1798/2003 din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92
(JO L 264, 15.10.2003, p. 1-11) html pdf
Text consolidat 02003R1798-20070101 Modificat de 32008R0143 (JO L 44, 20.2.2008, p. 1-6)

32004R1925 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1925/2004 din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata
(JO L 331, 5.11.2004, p. 13-18) html pdf Text consolidat 02004R1925-20070101

32004R2073 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2073/2004 din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor (JO L 359, 4.12.2004, p. 1-10) html pdf

32005R1777 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1777/2005 din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata
(JO L 288, 29.10.2005, p. 1-9) html pdf

32006L0112 Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118) html pdf
Modificata de 32006L0138 (JO L 384, 29.12.2006, p. 92-93) Text engl consolidat 02006L0112-20070101
Derogari prin 32007D0133 (JO L 57, 24.2.2007, p. 12-13) , 32007D0250 (JO L 109, 26.4.2007, p. 42-43) , 32007D0441 (JO L 165, 27.6.2007, p. 33-34), 32007D0485 (JO L 182, 12.7.2007, p. 29-30), 32007D0740 (JO L 300, 17.11.2007, p. 71-72), 32007D0884 (JO L 346, 29.12.2007, p. 21-22)
Modificata de 32007L0075 (JO L 346, 29.12.2007, p. 13-14)
Modificata de 32008L0008 (JO L 44, 20.2.2008, p. 11-22 )
Derogare prin 32008D0084 (JO L 27, 31.1.2008, p. 17-19 )

32008L0009 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare
(JO L 44, 20.2.2008, p. 23-28) html pdf

Jurisprudenta comunitara in materie de TVA include 729+ hotarari publicate pe EUR-Lex

NOTA: info despre prezentare documente
– lista nu este exhaustiva, lista este o selectie a actelor din directorul de legislatie comunitara care mai cuprinde pe langa actele de mai sus o serie de directive pentru diferite derogari aprobate unor State Membre.
– link-urile fac legatura cu actele in limba romana, sau in engleza, daca traducerile nu sunt disponibile.
– link-ul html face legatura cu fisa actului, iar linkul pdf cu textul initial al actului.

Selectia tematica de mai sus face parte din materialul cu titlul TVA in Uniunea Europeana, realizat de FINAND – consultant in finante.

- Publicitate -

2 COMENTARII