Regimul taxei pe valoarea adaugata in cazul serviciilor si produselor software (1)

1725

Situatie: O companie din Romania realizeaza programe informatice pentru companii si persoane nerezidente in Romania. Compania din Romania este inregistrata in scopuri de TVA in Romania.
Problema: Care este regimul TVA aplicabil? Cum se emite factura?

Situatii si solutii aplicabile: (prevederi in vigoare martie-2008)
– prestare de servicii informatice RO —> nonEU/EU Factura se emite fara TVA si se inscrie mentiunea „neimpozabila in Romania”, deoarece locul prestarii este considerat a fi locul unde este stabilit beneficiarul, respectiv in statul nonEU/EU.
– livrare de produse informatice RO —> nonEU Factura se emite fara TVA si se inscrie mentiunea „scutit cu drept de deducere”. Scutire de TVA conform art.143 alin.(1) lit.a) din Codul Fiscal (CF). Documentele necesare pentru justificarea scutirii sunt cele mentionate in OMEF 2421/2007.
– livrare de produse informatice RO —>EU (client cu cod de TVA) Factura se emite fara TVA si se inscrie „scutit cu drept de deducere”. Scutire conform art. 143 alin. (2) lit. a) din CF. Documentele necesare pentru justificarea scutirii sunt cele mentionate in OMEF 2421/2007.
– livrare de produse informatice RO —>EU (client fara cod de TVA) livrarea considerata vanzare la distanta. Factura se emite: (1) cu TVA din RO daca plafonul din statul membru UE nu a fost depasit si nu s-a optat pentru plata TVA in acel stat UE, sau (2) cu TVA din statul UE daca plafonul a fost depasit sau s-a optat pentru plata TVA in acel stat UE.

Fundamentare:
Prestare de servicii sau livrare de bunuri?
Definitia de la art.129 alin.(1) din CF prevede ca: „se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128”.
La pct. 7 alin.(9)din Normele CF (HG 44/2004), este precizat faptul ca:
In sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;
b) furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
c) furnizarea de programe informatice software personalizat, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date. Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.”.
Serviciile furnizate pe cale electronica sunt: „furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice – software – si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic”.

Potrivit pct.6 alin.(15) din HG 44/2004, constituie livrare de bunuri: „furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestuia si care permite doar instalarea sa pe un anumit numar de statii de lucru, care este egal cu numarul de dischete sau de alte suporturi purtatoare de date furnizate„.
Programele informatice software standard reprezinta „orice software produs ca un bun de folosinta generala care contine date pre-inregistrate, este comercializat ca atare si, dupa instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.”, potrivit aceluiasi punct din HG 44/2004.

Locul prestarii de servicii?
Regula generala de la art.133 alin.(1) din CF, prevede ca: „locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate„.
Prin derogare de la regula generala, in cazul serviciilor furnizate pe cale electronica RO —> nonEU/EU, locul prestarii este locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix (nonEU/EU). Conditia este ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. (potrivit alin.(2) lit.g) pct.12 art. 133 din CF).

Locul livrarii de bunuri?
Art. 132 alin. (1) prevede ca locul livrarii de bunuri se considera a fi „locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
Cu alte cuvinte: livrare RO—>EU locul livrarii este RO, si livrare RO—>nonEU locul livrarii este RO.
Prin alin. (5) al aceluiasi articol, se prevede o derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), referitoare la vanzariile la distanta, operatiune definita la art. 125^1 alin. (1) pct. 31 din CF: „vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia„.
Locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru „se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea
respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru. Optiunea se exercita in conditiile stabilite
prin norme si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii doi ani calendaristici.

Cu alte cuvinte, sunt 2 situatii cand locul unei livrari RO—>EU catre un client fara cod TVA este considerat statul EU: (1) valoarea totala RO—>EU este mai mare decat plafonul stabilit de acel stat EU, sau (2) furnizorul din RO a optat pentru
considerarea tuturor vanzarilor la distanta RO—>EU ca avand locul in acel stat EU.
Locul livrarii RO—>EU este RO, daca valoarea totala RO—>EU este mai mica decat plafonul anul stabilit de statul EU si furnizorul din RO nu a optat pentru plata TVA in statul EU. Plafoane TVA stabilite de toate statele membre in link.pdf.

Regimul TVA prestare de servicii informatice
Una din conditiile cumulative de la art. 126 alin.(1) prevede ca operatiunile sunt impozabile in Romania daca locul de prestare a serviciilor este considerat potrivit art. 133 a fi in Romania.

Regimul TVA furnizare de bunuri informatice
RO —> nonUE: art.143 alin.(1) lit.a) din CF prevede ca livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata. Scutirea de TVA se justifica cu documentele prevazute in OMEF 2421/2007.
RO —> UE (client cu cod TVA): art. 143 alin. (2) lit. a) din CF prevede ca sunt scutite de TVA livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.
RO —> UE (client fara cod TVA): in functie de unde este considerat locul livrarii (1)in RO, se aplica regimul normal de TVA sau (2) in statul UE, furnizorul din RO este obligat la plata TVA in acel stat UE, si prin urmare trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel stat UE si sa plateasca cota de TVA din statul UE. Furnizorul din RO are obligatia inregistrarii (direct sau prin reprezentant) in scopuri de TVA in acel stat EU, potrivit articolului similar cu art. 153 alin. (5) din legislatia statului UE.

biblio: Codul Fiscal (CF) – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata 01-ian-2008; Normele CF – Hotararea Guvenului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata 01-ian-2008; ANAF anaf.mfinante.ro; DGFP Neamt www.finanteneamt.ro; European Commission – Taxation and Customs Union – http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

va urma Regimul taxei pe valoarea adaugata in cazul serviciilor si produselor software (2) in situatia furnizorilor din Romania care nu sunt persoane inregistrate in scopuri de TVA (SRL intreprinderi mici, PFA, AF)

- Publicitate -