Potrivit prevederilor din Titlul III „Impozitul pe venit” din CF (art.41, art.43, art.78 alin. (1) lit. e) coroborat cu prevederile cap. II ), veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil au urmatorul tratament fiscal:
– cota de impozit = 16%
– baza impozabila = venitul brut realizat
– optiunea de a alege intre doua modalitati de impunere, prin considerarea venitului: (1) venit din activitati independente, sau (2) venit din alte surse

Procedura in situatia considerarii venitului obtinut drept „venit din activitati independente”, potrivit prevederilor art.52 alin.1) lit.d) este urmatoarea:

 • platitorul de venit va calcula si retine o cota de 10% din veniturile contractuale; Termen: la momentul platii venitului
 • platitorul de venit va vira suma retinuta, cu titlul de plati anticipate in contul impozitului pe venit anual datorat; Termen de plata: maxim 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, potrivit art.93 alin.2)-3);
 • platitorul de venit va depune Formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit ” la organul fiscal competent; Termen depunere: maxim ultima zi a lunii februarie inlusiv a anului fiscal expirat,
 • beneficiarul venitului va depune Formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat”, in conformitate cu prevederile art.83; Termen depunere: maxim 15 mai a anului urmator celui de obtinere a venitului
 • organul fiscal competent va calcula impozitul pe venitul anual, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul respectiv si va emite o decizie de impunere; Termen emitere: maxim 30 septembrie;
 • beneficiarul de venit va achita diferenta de impozit stabilita si comunicata de organul fiscal prin decizia de impuner; Termen plata: maxim de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, potrivit prevederilor art.84
 • beneficiarul venitului are obligatia determinarii venitul net anual pe baza contabilitatii in partida simpla, obligatie precizata la pct.64^1 din HG nr. 44/2004

Considerarea acestor venituri drept „venituri din alte surse”, in conformitate cu prevederile art.78, pe baza optiunii exercitate de catre beneficiar la semnarea contractului, caz in care se respecta urmatoarea procedura:

 • beneficiarul va exercita optiunea in scris, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil, fiind aplicabila venitului realizat ca urmare a activitatii desfasurate in baza acestei/acestui conventii/contract;
 • platitorul de venit va calcula impozitul prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut, acesta reprezentand impozit final, asa cum se mentioneaza la art.79;
 • platitorul de venit va retine impozitul astfel calculat din venitul realizat,
 • platitorul de venit va vira impozitului retinut Termen de plata: maxim 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
 • platitorul de venit va depune la organul fiscal competent Formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit „, potrivit art.78 (optiune cu impozit final de 16%); Termen declarare: maxim 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat,
 • platitorul de venit va declara impozitul pe venit calculat si retinut in Formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, potrivit OpANAF nr.101/2008. Termen declarare: lunar
- Publicitate -