DGFP: Deducerea cheltuielilor de catre PFA pentru un contract de leasing auto

2105

Intrebare: Care este modalitatea de efectuare a deducerilor sumelor ce reprezinta avansul, rata lunara , TVA , dobanda si asigurarea CASCO la achizitionarea unui autoturism in sistem leasing, de catre un cabinet medical – persoana fizica?

Raspuns DGFP Neamt
Potrivit prevederilor art. 48 alin. (8), contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze şi sa conduca contabilitate în partida simpla, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind evidenta contabila, şi sa completeze Registrul-jurnal de încasari şi plati, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevazute de legislatia în materie.
Asa cum este prevazut la art. 48 alin. (4) cat si la pct. 43 din Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili in conformitate cu prevederile Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal , aprobate prin OMFP nr. 1040/2004, conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfaşurate în scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
b) sa fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul caruia au fost platite;
c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II din Codul fiscal;
d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
– active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
– activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate în desfaşurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
– boli profesionale, risc profesional şi accidente de munca;
– persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul fiscal, cu conditia impozitarii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

De asemenea, la alin. (5) al art. 48 si la punctul 44 lit. l) din OMFP nr. 1040/2004 se precizeaza cheltuielile care sunt deductibile limitat, astfel:
… l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing şi societatile de leasing. …

Potrivit pct. 46 din OMFP nr. 1040/2004 pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operatiuni diverse.
In conformitate cu ultimul aliniat al pct. 48 din OMFP nr. 1040/2004 se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor şi care sunt platite în cursul unui an fiscal.
In temeiul pct. 49. lit. G. ,,Calculul venitului net” din acelasi OMFP inregistrarea în evidenta contabila în partida simpla a bunurilor mobile şi imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.
Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu reglementarile din titlul II Impozitul pe profit din Codul fiscal.
Totodata , la acelasi punct din ordin se prevede ca sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în Registrul-inventar.
Potrivit art. 25, in cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar si drept urmare el este cel care amortizeaza bunul care face obiectul contractului de leasing financiar.
In conformitate cu art. 24 alin. (6), in cazul autoturismelor contribuabilul poate opta pentru aplicarea regimului de amortizare liniara sau degresiva .
Potrivit prevederilor art. 152 alin. (8) lit. a), persoana impozabila care aplica regimul special de scutire (neplatitor de TVA) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146 .

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate rezulta urmatoarele:
-utilizatorul amortizeaza si deduce lunar (inregistreaza pe cheltuieli) cota de amortizare aferenta mijlocului fix iar avansul face parte din valoarea mijlocului fix;
-utilizatorul inregistreaza pe cheltuieli dobanda , conform facturilor primite;
-utilizatorul inregistreaza pe cheltuieli primele de asigurare aferente mijlocului fix;
-taxa pe valoarea adaugata din facturile primite nu se deduce de catre persoana impozabila neplatitoare de TVA. Aceasta va fi inclusa in valoarea de achizitie a mijlocului fix.

sursa: DGFP Neamt
raspuns adaptat si actualizat

- Publicitate -