1. Cursul valutar pentru stabilirea venitului brut anual din chirie/arenda
Baza legala: art. 62 din CF si pct. 137^1 din Normele CF
Curs de schimb comunicat de BNR, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

2. Cursul valutar pentru determinarea venitului anual estimat din cedarea folosintei bunurilor
Baza legala: art. 82 alin (2) lit.b) din CF
Curs de schimb comunicat de BNR, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

3.Cursul valutar pentru stabilirea veniturilor din salarii
Baza legala: art. 57 din CF si pct. 110 din Normele CF
Curs de schimb comunicat de BNR, utilizabil astfel:
– in situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata; sau
– in celelalte cazuri, cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.

4. Cursul valutar pentru determinarea deducerii din salariu aferente contributiei la fondurile de pensii facultative
Plafon 2008: 200 eur
Plafon 2009: 400 eur
Plafon 2010: 400 eur
Baza legala: art. 57 alin. (2) lit. a) din CF si pct. 111 din Normele CF
Curs de schimb comunicat de BNR in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

5. Cursul valutar pentru determinarea deducerii din venitul net din activitati independente aferente contributiei la fondurile de pensii facultative si la asigurari private de sanatate
Plafon 2008: 200 eur
Plafon 2009: 400 eur
Plafon 2010: 400 eur
Baza legala: art. 48 alin. (5) g) si h) din CF si pct. 39 din Normele CF
Curs de schimb mediu anual comunicat de BNR:
= 3,3373 lei/eur pentru 2007
= 3,6827 lei/eur pentru 2008
= —— lei/eur pentru 2009 (bnro.ro/cursuri-medii-)

- publicitate -

6. Curs de schimb pentru determinarea valorii in lei a creditului fiscal extern (persoane fizice) veniturilor din strainatate precum si a impozitului aferent platit in strainatate
Baza legala: art. 91 (5) din CF si pct. 203 din Normele CF
Cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR din anul de realizare a venitului respectiv.

7. Cursul valutar pentru stabilirea plafonul de scutire de impozit pentru veniturile din activitati economice realizate de ONG-uri, organizatiile nonprofit, sindicale si patronale
Plafon scutire 2008: 15.000 euro, intr-un an fiscal , dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.
Plafon scutire 2009: idem 2008
Plafon scutire 2010: idem 2008
Baza legala: art. 15 alin. (3) CF si pct. 8 lit. b) din Normele CF
Curs de schimb mediu anual EUR/RON comunicat de BNR pentru anul fiscal respectiv:
= 3,3373 lei/eur pentru 2007
= 3,6827 lei/eur pentru 2008
= —— lei/eur pentru 2009 (bnro.ro/cursuri-medii-)

8. Cursul valutar pentru calculul valorii in lei a creditului fiscal extern (persoane juridice)
Baza legala: art. 31 din CF si pct. 90 din Normele CF
Curs de schimb mediu anual comunicat de BNR:
= 3,3373 lei/eur pentru 2007
= 3,6827 lei/eur pentru 2008
= —— lei/eur pentru 2009 (bnro.ro/cursuri-medii-)

9. Cursul de schimb pentru calcularea valorii in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule, a impozitului la titeiul din productia interna
Baza legala: art. 218 din CF
Curs de schimb stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
Curs de schimb 2008 = 3,3565 lei/euro la 01.10.2007 (JO C230/2-10-2007)
Curs de schimb 2009 = 3.7364 lei/euro la 01.10.2008 (JO C250/2-10-2008)
Curs de schimb 2010 = 4,2688 lei/euro la 01.10.2009 (JO C237/2-10-2009)

10. Cursul de schimb pentru calcularea valorii in lei a taxei de poluare pentru autovehicule
Baza legala: art. 5 (3) din OUG nr. 50/2008
Curs de schimb stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
Curs de schimb 2008 = 3,3565 lei/euro la 01.10.2007 (JO C230/2-10-2007)
Curs de schimb 2009 = 3.7364 lei/euro la 01.10.2008 (JO C250/2-10-2008)
Curs de schimb 2010 = 4,2688 lei/euro la 01.10.2009 (JO C237/2-10-2009)

Articole similare Cursul valutar pentru TVA si Cursul valutar pentru microintreprinderi