Depunerea declaraţiilor de venit – Ghid ANAF

398

Ghidul fiscal „Depunerea declaratiilor de venit” redat mai jos este realizat de ANAF si este publicat online pe mfinante.ro. Informatiile prezentate reprezinta o simplificare a prevederilor legale, dar nu le inlocuiesc pe acesta.

Declaratiile de venit care se depun pana pe 15 mai 2008 se refera la veniturile persoanelor fizice, obtinute în anul 2007.

Ce declaratii trebuie sa depun pana pe 15 mai 2008?

Pana pe data de 15 mai trebuie sa depuneti declaratiile privind veniturile obtinute de dvs. în cursul anului 2007. În functie de tipul acestor venituri, se folosesc urmatoarele formulare:
formularul 200, Declaratie privind veniturile realizate din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare din activitati agricole determinate în sistem real, castiguri din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
formularul 201, Declaratie privind veniturile din strainatate, de catre persoanele fizice romane cu domiciliul în Romania, care realizeaza venituri din strainatate, inclusiv veniturile a caror impozitare în Romania este finala.
formular 221 Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri în bani si/sau în natura, provenind din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere si solarii si/sau sistem irigat, din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit

Daca nu gasiti toate aceste formulare în plicul trimis de ANAF, le puteti obtine de la unitatea fiscala sau sa le descarcati de pe aceasta pagina.

Cine nu depune declaratia 200?
Nu trebuie sa depuneti declaratia privind veniturile realizate – formularul 200 – daca în anul 2007:
– ati avut venituri din salarii
– ati avut venituri din pensii
– ati avut venituri din vanzarea unei case, a unui teren (proprietati imobiliare)
– ati castigat premii sau la jocuri de noroc
– veniturile dvs. sunt stabilite de fisc, pe baza de norme
– ati avut venituri din investitii (dobanzi, dividende etc.)
– ati avut venituri din tranzactionarea partilor sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise, etc
– venituri din alte surse (de ex. prime de asigurari, etc.).

Cine trebuie sa depuna declaratia 200?

Trebuie sa depuneti formularul 200 daca în anul 2007:
– ati avut venituri din activitati independente, adica :
– comert, servicii, meserii …
– profesii libere: avocat, notar, contabil, arhitect …
– drepturi de proprietate intelectuala: inventii, drepturi de autor …
– ati avut venituri din cedarea folosintei bunurilor, adica ati închiriat/cedat un apartament, o casa, un teren, un utilaj, un vehicul …(bunuri imobile si mobile)
– ati avut venituri din activitati agricole (legume, pepiniere etc.) determinate în sistem real, adica tineti contabilitate în partida simpla
– ati avut venituri din tranzactii cu titluri de valoare,

Unde se depun declaratiile?

Formularele fiscale trebuie sa ajunga la Administratia Finantelor Publice de care apartineti, adica la organul fiscal în a carui raza teritoriala aveti domiciliul, conform actului de identitate;

Formularele pot ajunge în doua feluri:
– prin scrisoare recomandata, depusa de dvs. la posta; daca folositi plicul primit acasa de la ANAF, nu platiti taxele postale;
– va duceti la unitatea fiscala si le depuneti la registratura.

Nu confundati unitatile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu unitatile care colecteaza impozitele si taxele locale (acestea tin de primarie).

Cum pot dona 2% din impozit si cum pot obtine deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ ?

Puteti decide ca pana la 2% din impozitul anual sa fie acordat pentru sponsorizarea unei organizatii non-profit (biserica, asociatie filantropica, etc.). Acest lucru îl realizati într-unul din urmatoarele feluri:
– daca dvs. aveti obligatia sa completati formularul 200, bifati casuta 2 de la capitolul III din formularul 200; completati datele beneficiarului, puteti lasa necompletata „suma”, ea va fi calculata de organul fiscal;
– daca dvs. ati avut venituri numai din salarii, atunci completati formularul 230 ;

Cum se completeaza formularele?

Fiecare formular aflat pe acest site contine si instructiunile de completare. De asemenea, în plicul trimis de ANAF pe adresa dvs. se afla un ghid de completare. Ghidul de completare a declaratiei 200 se afla si aici: GHID.

Ce fac daca nu primesc plicul de la ANAF?

Actiunea de trimitere prin posta a formularelor de declaratii fiscale este un serviciu pe care ANAF îl presteaza pentru dvs. Daca nu primiti plicul în timp util si aveti obligatia declararii, atunci trebuie sa obtineti formularele – de la unitatea fiscala, sau de aici (formularul 200 GHID) – si sa le depuneti completate la unitatea în a carei raza teritoriala aveti domiciliul.

Ce fac daca primesc plicul de la ANAF si consider ca nu trebuie sa declar nimic?

Daca, dumneavoastra considerati ca situatia personala din anul 2007 nu impune completarea formularelor, atunci nu completati si nu trimiteti nimic la unitatea fiscala. Este bine totusi sa cereti explicatii pentru ce ati primit plicul; pentru aceasta, puteti suna la telefonul de asistenta a contribuabililor din unitatea de care apartineti.

In cate exemplare se completeaza declaratia?

Declaratia privind veniturile realizate, formular 200, se completeaza în doua exemplare: unul îl trimiteti la unitatea fiscala, celalalt îl pastrati dvs.

Daca obtineti venituri din mai multe surse, completati cate un cartus din declaratia 200 pentru fiecare sursa de unde obtineti venitul. Observati ca în declaratia 200 se repeta cartusele, între 1A-B-C si 5A-B-C; daca nu va ajung, copiati fila 2 la xerox si completati-o.

Ce documente se anexeaza?

Daca ati avut venituri din transferul titlurilor de valoare, la declaratia 200 anexati documentele justificative eliberate de intermediari, privind tranzactiile efectuate, din care sa rezulte castigul/pierderea declarata, precum si documente din care sa rezulte impozitul virat pentru anul fiscal respectiv de intermediar sau de contribuabil, dupa caz.

Daca completati formularul 201 – privind veniturile din strainatate, anexati copia documentului care atesta plata impozitului în strainatate.

Cum demonstrez ca am depus declaratia 200?

Daca o depuneti la unitatea fiscala, primiti un numar de la registratura, iar daca o trimiteti prin posta, pastrati recipisa emisa pentru serviciul „recomandat”.

Unde pot obtine alte informatii?

Exista multe alte informatii pe acest site, la pagina de Asistenta a contribuabililor, portal ANAF. De asemenea, puteti suna la telefonul de asistenta a contribuabililor de la unitatea fiscala de care apartineti, care are toate datele dvs. TABEL TELEFOANE . Pentru întrebari cu caracter general, puteti suna si la Centrul nostru de apeluri, tel. 031 – 403.91.60 (retea RDS).

- Publicitate -